Οι προτάσεις των εμπόρων για την ΕΚΕ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014, 13:05
Οι προτάσεις των εμπόρων για την ΕΚΕ
Τις θέσεις και τις προτάσεις του ελληνικού εμπορίου κατέθεσε η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου συνοψίζονται σε τρεις άξονες:

1) Με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά απαρτίζεται, στη συντριπτική της πλειοψηφία, από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει να διεισδύσει και στη μικρή επιχειρηματικότητα, ώστε να αποτελέσει «υπόθεση των πολλών». Είναι λοιπόν περισσότερο από αναγκαίο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να γίνουν κοινωνοί της ΕΚΕ.

2) Η εφαρμογή της ΕΚΕ από τις μικρές επιχειρήσεις έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην αναπτυξιακή τους ανάκαμψη και να δημιουργήσει βιώσιμες νέες θέσεις εργασίας. Είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στη νέα γενιά επιχειρηματιών, η οποία θα εισφέρει στην έξοδο της χώρας από την κρίση και θα εμπλουτίσει τον εγχώριο ανταγωνισμό με πρωτότυπες ιδέες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρηματική εκπαίδευση με θέματα κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, όπως και να προωθηθούν ή να ανανεωθούν ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τους επιχειρηματίες, και ιδιαίτερα για τους νέους, προκειμένου να αποκτήσουν την κατάλληλη γνώση για να διαμορφώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο για την εφαρμογή της ΕΚΕ στην επιχείρησή τους. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να υπάρχει ειδικό προνομιακό καθεστώς, αλλά και ένα ελκυστικό σύστημα κινήτρων για τους επιχειρηματίες με στόχο να τους ενθαρρύνουν να μπουν στη διαδικασία ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ειδικά, δε, για τους αυτοαπασχολούμενους ή για τις επιχειρήσεις πολύ μικρού μεγέθους, θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική μέριμνα, όπως μηχανισμοί στήριξης, προκειμένου να μην απομονωθούν λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων τους. Η ΕΣΕΕ έχει την πρόθεση και τη διάθεση να βοηθήσει στα συναφή εγχειρήματα, τόσο της κλαδικής καταγραφής όσο και της διάχυσης της πληροφόρησης, αξιοποιώντας τις βάσεις δεδομένων της, όπως και τη σχετική της εμπειρία. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η μη επιλεξιμότητα της εμπορικής δραστηριότητας για τη δυνατότητα λήψης κρατικών ενισχύσεων ή άλλων κινήτρων για την προώθηση της ΕΚΕ στις ΜμΕ αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

3) Τέλος, είναι απαραίτητο να καταστεί σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα στηριχτεί η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ. Μόνο εάν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος χρηματοδότησης των εφαρμοστικών δράσεων το Σχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί ρεαλιστικό και να μην αφεθεί στην τύχη του. Για τον λόγο αυτό, η ΕΣΕΕ τίθεται στη διάθεση της Πολιτείας, προκειμένου να συμβάλλει στον σκοπό αυτό τόσο μέσω της οργανωτικής της δομής όσο και μέσω κλιμάκωσης των υφιστάμενων πιλοτικών δράσεων που υλοποιεί στον συγκεκριμένο τομέα.

«Είναι σημαντικό σε μία περίοδο που κάθε μικρομεσαία επιχείρηση αναζητεί τρόπους να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον που διαμορφώνει η κρίση να υπάρχουν δυνατότητες για την υιοθέτηση γόνιμων πρακτικών που θα αναβαθμίζουν το στάτους των υπαρχουσών εταιρειών» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

«Η ΕΣΕΕ θα μετάσχει ενεργά στον διάλογο για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καταθέτοντας την οπτική του Μμε επιχειρηματία. Είναι σημαντικό το εν λόγω Σχέδιο να μην ακολουθήσει έτοιμες συνταγές, αλλά, αντίθετα, να λάβει σοβαρά υπ’ όψ’ όψιν την ιδιαίτερη σύνθεση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ένταξή μας σε αυτήν τη διαδικασία θα αναβαθμίσει τη χειμαζόμενη αγορά και το κυριότερο θα αναδείξει περαιτέρω το κοινωνικό πρόσωπο που έτσι κι αλλιώς πολλές επιχειρήσεις επιδεικνύουν» συμπλήρωσε.

Επιμέλεια: Χρύσα Λουγιάκη


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014, 13:05