Οι τελικοί πίνακες των μετεγγραφέντων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, 21:59
Οι τελικοί πίνακες των μετεγγραφέντων
Ολοκληρώθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων μετεγγραφών, ενώ το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους φοιτητές που είχαν υποβάλει ένσταση (αίτηση θεραπείας) επί των αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών ότι η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων έχει οριστικά ολοκληρωθεί από την επιτροπή των ενστάσεων και οι κυρωτικοί πίνακες έχουν σταλεί στα ιδρύματα.

Όσοι ενδιαφερόμενοι αιτήθηκαν κατ' εξαίρεση μετεγγραφή στην αρμόδια επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 πρέπει να ξέρουν ότι η Επιτροπή των κατ' εξαίρεση μετεγγραφών, ως διαρκής επιτροπή, εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και ανακοινώνει τα αποτελέσματα σταδιακά, μετά την εξέταση των αντίστοιχων φακέλων.

Όλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των αιτήσεών τους κάνοντας χρήση των κωδικών τους στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών (https://transfer.it.minedu.gov.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr).

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, 22:02