Ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων για αυθαίρετα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010, 17:15
Ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων για αυθαίρετα
Στελεχώνεται η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), η οποία έχει ως κύριες αρμοδιότητες τον εντοπισμό αυθαίρετων μέσα στις δασικές εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές Πράξεις Κατεδάφισης.

Η υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα ακόμη και να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε κατεδαφίσεις, εφόσον δεν το πράττουν οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Για τους σκοπούς αυτούς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. προχωρά στη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδάφισης με δώδεκα αποσπασμένους υπαλλήλους -προϊστάμενο, ειδικό επιστημονικό και τακτικό προσωπικό.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010, 17:48