ΙΚΑ: Έκκληση για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές

ΙΚΑ: Έκκληση για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές
Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Κοινωνικών καλεί τους εργοδότες που έχουν οφειλές, να σπεύσουν να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Ιδρύματος καλεί τους εργοδότες να εκτιμήσουν τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, αλλά και να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δόσεων και των ιδιαίτερα σημαντικών εκπτώσεων, που προβλέπονται από το νέο καθεστώς της ρύθμισης, «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013, για κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Η άμεση υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και η συντομότερη αποπληρωμή των οφειλών, δίνει στους εργοδότες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τον μέγιστο δυνατό αριθμό μηνιαίων δόσεων, καθώς και από τη μέγιστη δυνατή έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31η Δεκεμβρίου του 2012, οφειλής.

Παράλληλα, ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις οι οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1ης Ιανουαρίου του 2013 έως 30 Ιουνίου του 2013.

Αντίθετα, για κάθε μήνα καθυστέρησης υπαγωγής στη ρύθμιση, μετά την 30η Ιουνίου του 2013, οι δόσεις μειώνονται αντίστοιχα.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30η Ιουνίου του 2017, με απαραίτητη ασφαλώς και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013, 15:39