ΥΠΕΚΑ: Επισπεύδει την κατάρτιση των δασικών χαρτών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, 16:26
ΥΠΕΚΑ: Επισπεύδει την κατάρτιση των δασικών χαρτών
Να «τρέξει» τους δασικούς χάρτες - ώστε να είναι έτοιμοι έως το 2019- και παράλληλα να ξεκαθαρίσει τον χαρακτήρα των οικισμών -σχετικά με το τι είναι δάσος και τι όχι- προκειμένου όσο γίνεται να μην αμφισβητείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχειρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι δασικοί χάρτες έχουν μετατραπεί σε αδύναμο κρίκο του Κτηματολογίου. Και ο αργός ρυθμός κύρωσης τους απειλεί με τη σειρά του να τινάξει στον αέρα τον σχεδιασμό του Κτηματολογίου που προβλέπει την ολοκλήρωση του το 2020.

Οι χάρτες ωστόσο «σκοντάφτουν» στους οικισμούς στους οποίους έχουν μεν δοθεί άδειες οικοδόμησης από τις πολεοδομίες ωστόσο υπάρχει αντίδραση από τα δασαρχεία λόγω των δασικών εκτάσεων στις οποίες έχουν αναπτυχθεί.

Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να γίνει για πρώτη φορά αποτύπωση όλων των οικισμών που έχουν αναπτυχθεί και επεκταθεί μέσα σε δασικές εκτάσεις ή υπάρχουν θύλακες δάσους.

Έτσι, όπως έγινε την Τετάρτη γνωστό, με το Σχέδιο Νόμου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, η διαβούλευση του οποίου ξεκινά αύριο Πέμπτη:

- Οι οικισμοί για τους οποίους υπάρχουν έγκυρα -και σε ισχύ- σχέδια πόλης θα φαίνονται στους χάρτες με πορτοκαλί χρώμα και δεν θα ασχολούνται με αυτούς οι δασικές υπηρεσίες. Εδω η ιστορία τελειώνει. Τέτοιο παράδειγμα είναι η Γλυφάδα που ουσιαστικά έχει αποχαρακτηριστεί μετά από τη ρυμοτόμηση της.

- Οι οικισμοί (που υφίστανται προ του 1923 με κάτω από 2.000 κατοίκους) στους οποίους έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες με απόφαση νομάρχη και δεν έχει ελεγχθεί ο δασικός τους χαρακτήρας και, τα όρια τους έχουν κριθεί αντισυνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα χαρακτηρίζονται κίτρινοι.

Στους λεγόμενους «κίτρινους» οικισμούς θα προχωρήσει η διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών και σε πρώτη φάση θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα από το δασαρχείο προκειμένου να φανεί αν «πατάνε» σε δάσος. Στη συνέχεια, θα συγκροτηθεί μια ενδιάμεση επιτροπή η οποία σε διάστημα ενός έτους και μετά από αυτοψία όλων των δεδομένων (υφιστάμενες χρήσεις γης, χρόνος μεταβολής της δασικής έκτασης) θα συντάξει έκθεση.

Η έκθεση θα δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο του οικείου ΟΤΑ και μέσα σε διάστημα δυο μηνών θα υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθούν ενστάσεις.

Από εκεί και πέρα, τόσο για τους «κίτρινους» οικισμούς όσο και για τους τελείως αυθαίρετους οικισμούς θα υπάρξει κατεύθυνση -σε βάθος χρόνου- από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με το τι θα γίνει με τα σπίτια που έχουν ανεγερθεί σε δασική περιοχή. Αν δηλαδή -ανά περίπτωση- θα κατεδαφιστούν ή όχι.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, « άλλη αντιμετώπιση θα έχουν για παράδειγμα τρία σπίτια που έχουν ανεγερθεί μέσα στο δάσος και άλλη αν τα σπίτια είναι 500».

Με το νέο σκηνικό, προκειμένου να μην μπλοκάρει η διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών όλες οι επίδικες περιοχές θα εκκρεμούν, αλλά όλος ο υπόλοιπος χάρτης -εκεί που δεν υπάρχουν αντιρρήσεις- θα κυρώνεται.

Τι αλλάζει

- Επαναφέρεται στη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης η αρμοδιότητα για την κατάρτιση του δασικού χάρτη και την εκτέλεση όλων των εργασιών έως την κύρωση του η οποία είχε υπαχθεί στο Κτηματολόγιο ( με τον νόμο 4164/ 2013 ).

- Προβλέπεται η αποτύπωση στους δασικούς χάρτες και των δημοσίων χορτολιβαδικων, βραχωδών και πετρωδών εκτάσεων –οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας- ως φυσικά οικοσυστήματα.

- Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία για την υλοποίηση των προαναφερομένων, προβλέπεται μέσα σε δυο μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου να υποβληθεί χρονοδιάγραμμα από τη Διεύθυνση Δασών.

- Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των όσων προβλέπονται, τότε προβλέπεται να αναλάβει ρόλο το Κτηματολόγιο με αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών.

- Σε περίπτωση εκτέλεσης του έργου από ανάδοχο, καθιερώνεται η συμμετοχή στην επίβλεψη της σύμβασης και υπαλλήλων του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

- Προβλέπεται η άμεση, μετά τη θεώρηση- του δασικού χάρτη.

- Προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου στον οποίον θα αναρτώνται οι θεωρημένοι δασικοί χάρτες. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τηρείται ο οριστικός κυρωμένος χάρτης.

- Καθιερώνεται ειδική, διοικητική διαδικασία υποβολής, εξέτασης αντιρρήσεων και διακρίβωσης του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, που βρίσκονται εντός εκπονούμενων σχεδίων πόλεως ή πολεοδομικών μελετών. Το ίδιο ισχύει και για εκτάσεις εντός οικισμών προ του 1923 των οποίων τα όρια δεν έχουν καθοριστεί ή έχουν καθοριστεί με άλλες διατάξεις και όχι με Προεδρικά Διατάγματα.

Η κατάσταση σήμερα

Σήμερα σε όλη την Ελλάδα όπου το 25,5% αποτελείται από δάσος –η κύρωση των δασικών χαρτών, δηλαδή το στάδιο όπου οι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιούν, δεν υπερβαίνει το 1% της έκτασης της χώρας.

Το πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες οφείλεται –κατά κύριο λόγο- στις χιλιάδες αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί σχετικά με το χαρακτήρα της εμφανιζόμενης έκτασης στον χάρτη.

Και το πρόβλημα έγινε ακόμη μεγαλύτερο με τη μη συγκρότηση των Επιτροπών Αντιρρήσεων. Σήμερα, οι κυρωμένοι, οι καταρτισμένοι και οι υπό κατάρτιση δασικοί χάρτες καλύπτουν το 54,75% της έκτασης της χώρας. Απομένει ακόμη το 45,23% της έκτασης όπου δεν έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής καμία διαδικασία.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, 16:31