Υπέρ της παράτασης της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης η ΕΣΕΕ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016, 10:45
Υπέρ της παράτασης της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης η ΕΣΕΕ
Υπέρ της παράτασης της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) έως τα τέλη του 2016 τάσσεται το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Όπως εξηγεί η Ομοσπονδία, η παράταση της συλλογικής σύμβασης εξυπηρετεί τη διάσωση τόσο της σύμβασης όσο και των θεσμικών όρων της, που περιλαμβάνουν το επίδομα γάμου και τις άδειες, με δεδομένο το γεγονός ότι παραμένει «ανοικτή» η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους θεσμούς για την επαναρρύθμιση του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων, της επεκτασιμότητας και του τρόπου καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Στη συνέχεια, η ΕΣΕΕ τονίζει ότι εργοδότες και εργαζόμενοι εξετάζουν την ενσωμάτωση στην ΕΓΣΣΕ της «Ευρωπαϊκής συμφωνίας - πλαίσιο για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς», που υπεγράφη την 25η Μαρτίου 2010 από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES), την Ένωση Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Συνδέσμων, Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, θα πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την αξιολόγηση των εμποδίων και την υλοποίηση δράσεων ενεργούς ένταξης στην εργασία, όπως ίση μεταχείριση, πρόσβαση, επανένταξη, διατήρηση, εξέλιξη, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων και ειδικοτήτων.

Η ΕΣΕΕ, τέλος, επισημαίνει ότι ανεξαρτήτως της παράτασης ισχύος της ΕΓΣΣΕ οι ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πάγωμα προσαυξήσεων τριετιών, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, θα συνεχίσουν να υπερισχύουν. «Ο κοινωνικός διάλογος σε μια μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης, κοινωνικών εντάσεων και υψηλής ανεργίας, επιβάλλεται να μείνει ζωντανός» καταλήγει.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016, 11:59