Υπόνοιες για διαβλητό διαγωνισμό σε δημόσιο οργανισμό

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013, 16:57
Υπόνοιες για διαβλητό διαγωνισμό σε δημόσιο οργανισμό
Μετά από καταγγελία ενδιαφερόμενου, για τον αποκλεισμό του από το πρόγραμμα «Αριστεία ΙΙ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, επειδή υπέβαλε την ερευνητική του πρόταση με δύο ώρες καθυστέρηση από το κλείσιμο της «πλατφόρμας υποβολής», ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε πόρισμα στον υπουργό Παιδείας ζητώντας να επανεξετάσει την απόφασή του.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας είχε ισχυριστεί ότι ο σχετικός με την προθεσμία υποβολής όρος αναφερόταν σε σημείο το οποίο ήταν προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Επίσης, επικαλέστηκε ότι η υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου έγινε στις 16:54, δηλαδή εκτός του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, αλλά δεν έδωσε καμία απάντηση σχετικά με τη νομιμότητα του χρονικού ορίου (11:59), το οποίο δεν προβλέπεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με συνέπεια να εγείρονται ζητήματα ως προς τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Ο Συνήγορος υπενθύμισε ότι η επίκληση του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας δεν συναρτάται με τις κείμενες περί προθεσμιών διατάξεις, ούτε όμως και με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών εκτείνεται τουλάχιστον έως τις 15:00.

Κατόπιν αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισμα προς τον τότε υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ζητώντας την επανεξέταση του αποκλεισμού όλων όσων υπέβαλαν προτάσεις για το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» μετά τις 11:59 και έως το πέρας της 29ης Ιουνίου 2012.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013, 16:57