Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διακοπές - εκδρομές

Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διακοπές - εκδρομές
Μέχρι και τις 26 Μαΐου οι δικαιούχοι της Αγροτικής Εστίας μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για τις δωρεάν 8ήμερες διακοπές, 3ήμερες εκδρομές και βιβλία, όπως ανακοίνωσε χθες η διοίκηση του Ο.Γ.Α..

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας. Πρόκειται ουσιαστικά για 440.000 ασφαλισμένους (ασφαλιστικά ενήμεροι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης) και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να επωφεληθούν από τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών της Αγροτικής Εστίας για να κάνουν διακοπές σε όλη την Ελλάδα καθώς και για τη δωρεάν παροχή βιβλίων.

Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού είναι μέχρι τις 31-3-2013, ενώ για τα προγράμματα εκδρομών και δωρεάν παροχής βιβλίων είναι έως τις 31-12-2012.

Από το ίδιο Κ.Ε.Π. όπου ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχους υπέβαλε την αίτηση για συμμετοχή στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών, θα πληροφορηθεί τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει) και θα παραλάβει τα σχετικά δελτία συμμετοχής του για τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και των Εκδρομών.

Δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

• δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

• βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. θεωρημένα – σε ισχύ για το έτος 2012 (ατομικό και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας

• ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόκομμα καταβολής εισφορών ασφαλισμένου.

Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ο.Γ.Α., θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο Ο.Γ.Α..

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012, 09:13