Υποχρεωτική αργία η Πρωτομαγιά

Υποχρεωτική αργία η Πρωτομαγιά
Ως «ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές» κήρυξε την 1η Μαΐου με απόφαση (ΦΕΚ Β 654) που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π. Σκουρλέτης.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ (η οποία θα οργανώσει απεργία), οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν, αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα υπάρξει προσαύξηση 75% στο 1/25 του μισθού αν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές και αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν τις Κυριακές και τις αργίες οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα πρέπει να λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στον νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015, 09:10