Ηράκλειο: Διαδικτυακή πύλη για την τουριστική προβολή της πόλης

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016, 06:52
Ηράκλειο: Διαδικτυακή πύλη για την τουριστική προβολή της πόλης
Σε μια νέα ιστοσελίδα για τον τουρισμό, που θα αποτελέσει τον επίσημο ιστότοπο τουριστικής προβολής και προώθησης της πόλης, προχωρεί ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο της νέας τουριστικής στρατηγικής του.

Η ιστοσελίδα θα λειτουργήσει συγχρόνως ως εργαλείο αξιοποιήσιμο για τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Ηράκλειο.

Επίσης θα έχει δυναμικό, διαδραστικό και όχι στατικό χαρακτήρα και θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχόμενης τακτικής επέκτασης και εμπλουτισμού τόσο σε επίπεδο θεματικού περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο γλωσσών επικοινωνίας.

Στόχος είναι να σχεδιασθεί μέσα στο 2016 η τεχνική πλατφόρμα της ιστοσελίδας, προκειμένου να καθοριστούν οι τομείς ανάπτυξής της, με βάση την τουριστική στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου και να ξεκινήσει η συλλογή περιεχομένου.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής και διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2016, που εγκρίθηκε με την αρ. 949/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η νέα καινοτόμα ιστοσελίδα τουρισμού για το Δήμο Ηρακλείου, όπως ο ίδιος επισημαίνει, θα είναι το πολυτιμότερο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, προκειμένου να γίνει το Ηράκλειο «πόλη –προορισμός». Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις προτεινόμενες διαδρομές πόλης, αλλά και στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου.

Τα δομικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας περιλαμβάνουν τέσσερις χωριστές και ευδιάκριτες (χρωματικά) ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τους τέσσερις βασικούς άξονες ενός τουριστικού προορισμού για έναν ταξιδιώτη και είναι οι Dreaming - Planning- Experiencing - Sharing.

Οι δύο πρώτες ενότητες Dreaming – Planning, αφορούν την προώθηση και τον προγραμματισμό του ταξιδιού και οι επόμενες δύο Experiencing - Sharing λειτουργούν ως εργαλείο «σε πραγματικό χρόνο» για τον επισκέπτη που ήδη βρίσκεται στην πόλη. Η τελευταία δε ενότητα του sharing βοηθάει στην προβολή της πόλης, μέσω τον κοινωνικών δικτύων.

Ο βασικός στόχος του τουριστικού portal θα είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επισκέπτη σε όλα τα θέματα, που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας, είτε μπορεί να τον ενδιαφέρουν, κατά την παραμονή του στην περιοχή.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου :

-Θα πληροφορεί τον επισκέπτη ποια μέρη μπορεί να επισκεφτεί, πώς να μετακινηθεί στην περιοχή, είτε με δικό του μέσο (με τη χρήση διαδραστικών χαρτών), είτε με δημόσια μέσα (διαδρομές, πρόγραμμα δρομολογίων, κλπ), ποιά αξιοθέατα (ποικίλου ενδιαφέροντος) μπορεί να βρει, ποιες εκδηλώσεις (ποικίλου ενδιαφέροντος) μπορεί να παρακολουθήσει κατά τη διαμονή του, ποιες δραστηριότητες (ποικίλου ενδιαφέροντος) μπορεί να επιλέξει, τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσει, κ.ο.κ.

-Θα παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα πολυγλωσσικότητας, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των γλωσσών που μπορεί να εξυπηρετήσει.

-Θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα έκτακτων νέων και ανακοινώσεων, χρήσιμων για τον τουριστικό επισκέπτη (έκτακτα καιρικά φαινόμενα, απεργίες σε Μέσα μαζικής Μεταφοράς ή στη λειτουργία τουριστικών αξιοθεάτων, κλπ.) εργαλείο «Calendar of Events» για την ανεύρεση εκδηλώσεων βάσει ημερολογίου, με δυνατότητα εισαγωγής εκδηλώσεων σε ειδική φόρμα, από τους διοργανωτές, τους διαχειριστές και γενικότερα τους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης και να ενημερώνεται αυτόματα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (RSS Feeds, http://www.heraklion.gr/rss.htm).

-Θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα προδιαγραφών χρήσης του portal από άτομα με ειδικές ανάγκες και εναρμόνιση με το w3c wAI 2.0. AA.

-Θα αποτελεί εργαλείο εξατομικευμένου ταξιδιωτικού προγράμματος (travel planner), η δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου προγράμματος επίσκεψης με τη συλλογή των επιθυμητών σημείων ενδιαφέροντος σε προσωπική λίστα, για τον καλύτερο χρονοπρογραμματισμό του ταξιδιού.

-Η πύλη θα παρέχει μια σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες για τους επισκέπτες της, με τη χρήση social login, τόσο πριν το ταξίδι, όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, στις οποίες θα μπορούν: Να επιλέγουν τις θεματικές ενότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται, να δηλώνουν το χρονικό διάστημα της επίσκεψης, να δηλώνουν τα επιθυμητά κανάλια επικοινωνίας με τα οποία θέλουν να ενημερώνονται. Επίσης, θα περιλαμβάνει εγγραφή σε mailing lists και αποστολή emails και επιλογή των κατηγοριών ενημέρωσης που αφορούν ενημερωτικές υπηρεσίες πριν το ταξίδι.

-Μέσω της διαδικτυακής πύλης της αναθέτουσας αρχής, κατά περιόδους θα διεξάγονται on-line έρευνες (surveys), με σκοπό τη σταθερή καταγραφή των προτιμήσεων και αναγκών των επισκεπτών, τη συλλογή στοιχείων για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της περιοχής και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της πύλης, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή.

Τέλος, η ιστοσελίδα θα παρέχει στον επισκέπτη όλα τα στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν την τουριστική του εμπειρία στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, με εύκολο και πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευτή της περιοχής στο μέλλον για άλλους πιθανούς επισκέπτες.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016, 06:52