Ειρηνοδικείο διέγραψε χρέος 500.000 ευρώ...

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012, 10:46
Ειρηνοδικείο διέγραψε χρέος 500.000 ευρώ...
Μια απόφαση-σταθμός για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του Ν. 3869/2010.

Το ΙΝΚΑ/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο Βέργο Δημήτριο, ενήργησε με ιδιαίτερη επιμέλεια τις διαδικασίες του Ν. 3869/2011 υπέρ της εγγυήτριας δανειολήπτη.

Με την υπ’ αρίθμ. 22/2Ο12 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας (Πόρου) αποφασίστηκε να εξαιρεθεί η εκποίηση της κύριας κατοικίας και η διαγραφή στο μεγαλύτερο μέρος της οφειλής, δηλαδή το ποσό 500.000 ευρώ.

Η καταναλώτρια ενέχετο ως εγγυήτρια στο συγκεκριμένο δάνειο, όπου υπήρχε συνολικό ποσό οφειλής 569.600,95 ευρώ.

Η απόφαση του ειρηνοδικείου την καλεί να πληρώσει το ποσό των 68.136 ευρώ, το 85% της εμπορικής αξίας του ακίνητου της δηλαδή, με 334 ευρώ για 2Ο4 μήνες (17 χρόνια), με το τρέχον επιτόκιο της Τραπέζης της Ελλάδος.

Τέλος, υπήρξε απαλλαγή 84% επί του συνολικού πόσου της οφειλής.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012, 11:20