Καθορίστηκε ο τρόπος υποβολής δήλωσης καλλιέργειας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011, 16:34
Καθορίστηκε ο τρόπος υποβολής δήλωσης καλλιέργειας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων καλλιέργειας στα υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. για τους παραγωγούς που δεν μπορούσαν αντικειμενικά να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) τα δικαιολογητικά κατοχής που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή.

Η διαδικασία καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σύμφωνα με αυτή, οι εν λόγω παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Καλλιέργειας στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι τις 17-10-2011, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής), όπου θα αναγράφονται:

α) τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας και έκταση)
β) τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).

2. Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του αγροτεμαχίου, όπου θα αναγράφεται ο 13ψήφιος κωδικός.
Η προβλεπόμενη από τη Δήλωση Καλλιέργειας εισφορά θα καταβάλλεται μετρητοίς, στο λογαριασμό ΜΠ 620 του ΕΛ.Γ.Α. στην ΑΤΕ, μέχρι τις 17-10-2011, με την πρώτη δόση να κατατίθεται εφάπαξ.
Mε τον παραπάνω τρόπο μπορούν οι παραγωγοί να δηλώσουν υφιστάμενες καλλιέργειες ή καλλιέργειες που ήδη έχουν συγκομισθεί κι όχι επίσπορες καλλιέργειες για τις οποίες ισχύουν όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ 309891 (ΦΕΚ 1966 Β΄/21-12-2010).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011, 16:36