Κάλεσμα για το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012, 03:01
Κάλεσμα για το ΧΥΤΑ Γραμματικού
Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις για την υπόθεση του ΧΥΤΑ Γραμματικού καλούν τους κατοίκους του Μαραθώνα την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 11.00 το πρωί, προκειμένου να βρεθεί μία λύση.

Σας παραθέτουμε αυτούσια την πρόσκληση:
«Η υπόθεση του ΧΥΤΑ Γραμματικού μπαίνει σε μια νέα, ελπιδοφόρα, φάση.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4357/2011 απόφαση του ΣτΕ με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως. Ωστόσο, στη σκέψη 20 της απόφασης αναφέρεται ότι: «Μόνο κατόπιν συντάξεως του τελικού πορίσματος (του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος) και αν σε αυτό διαπιστωθεί αρμοδίως η ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο, η αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία οφείλει να επανεξετάσει τον αρχικό σχεδιασμό και να προβεί είτε στην τροποποίησή του, είτε στην επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, κατά την αιτιολογημένη κρίση της.»

Στην υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 101/18-1-2012 έκθεση-πόρισμα ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Π. Μέρκος αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Το κυρίως ρέμα που καταλήγει τελικά στον Ευβοϊκό Κόλπο δεν βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από τα όρια του έργου (όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ και στη Γεωλογική-Υδρογεωλογική και Υδρολογική μελέτη) αλλά εντός των ορίων κατασκευής του έργου Ο.Ε.Δ.Α. Γραμματικού.»(σελ. 17)

Από τα παραπάνω προκύπτει, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η ως άνωέκθεση-πόρισμα είναι η περιγραφόμενη στην απόφαση του Δικαστηρίου και, κατά συνέπεια, πρέπει να σταματήσουν άμεσα τα έργα στο ΧΥΤΑ και να προβεί η διοίκηση στην αλλαγή του χώρου κατασκευής του έργου Ο.Ε.Δ.Α. Γραμματικού. Διαφορετικά παρανομεί διότι αφενός δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Δικαστηρίου, αφετέρου παραβιάζει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των υδάτων.

Εδώ και χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής είμαστε σε ένα διαρκή και επίμονοαγώνα για να μην πραγματοποιηθεί αυτό το σχεδιαζόμενο έγκλημα. Καταφέραμε να δείξουμε και να πείσουμε την κοινωνία ότι πρέπει να αλλάξει αυτός ο σχεδιασμός. Τώρα η φωνή μας πρέπει να ακουστεί και από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Η αρχή έγινε με την παραπάνω απόφαση του Δικαστηρίου και την έκθεση του Γ. Επιθεωρητή.

Είμαστε, λοιπόν, σε μια κρίσιμη καμπή του αγώνα μας γιατί η κυβέρνηση δύσκολα θα υπαναχωρήσει από την υλοποίηση των σχεδίων της. Δεν θα τους αφήσουμε γιατί το δίκιο και η λογική είναι με το μέρος μας.

Σας καλούμε λοιπόν, όλους τους κατοίκους του Νέου Δήμου Μαραθώνα, σε ανοιχτή συζήτηση στις 19 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού με θέματα:

1. Απολογισμός της δράσης μας και ενημέρωση
2. Προοπτικές και νέες δυνατότητες για τη συνέχιση του αγώνα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ
10 Φεβρουαρίου 2012»

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012, 03:05