Καλύπτονται οι ελλείψεις της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Βόλου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011, 01:33
  Καλύπτονται οι ελλείψεις της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Βόλου
Σε αναφορά που κατέθεσε η Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Μαγνησίας, κα Ροδούλα Ζήση, στη Βουλή για τα προβλήματα και τις βασικές ελλείψεις της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Βόλου τόσο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα τη ραγδαία υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την απειλή της ζωής των περιθαλπομένων, το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απάντησε μεταξύ άλλων ότι «Το Νοσοκομείο Βόλου μετά τη λήξη της υπηρεσίας του επικουρικού γιατρού στις 27.4.2010 προχώρησε άμεσα σε εκ νέου αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας.

Ακόμη στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εργάζονται 20 εξειδικευμένες Νοσηλεύτριες, ο αριθμός των οποίων πρέπει να είναι τόσος ώστε να αντιστοιχεί 1 Νοσηλεύτρια σε κάθε 3 λειτουργούντα μηχανήματα, όπως προβλέπεται. Επίσης το Νοσοκομείο Βόλου ολοκλήρωσε τη διαδικασία κάλυψης μιας θέσης Επιμελητή Β’ με ειδικότητα Νεφρολογίας.

Στη Μ.Τ.Ν. λειτουργούν καθημερινά 20 μηχανήματα σε δύο βάρδιες και οι ανάγκες της Μονάδος καλύπτονται με το υπάρχον προσωπικό. Στον οργανισμό του Γ.Ν. Βόλου προβλέπεται η ανάπτυξη Νεφρολογικού τμήματος, όπως και πληθώρα άλλων τμημάτων για τα οποία η ανάπτυξή τους αποτελεί μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο, όταν εκπληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις».

Πηγή:thisisvolos

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011, 01:37