Καμία αύξηση στα τιμολόγια, διαβεβαιώνει η ΔΕΗ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016, 19:54
Καμία αύξηση στα τιμολόγια, διαβεβαιώνει η ΔΕΗ
Δεν θα προχωρήσει σε αύξηση τιμολογίων της διαβεβαιώνει η ΔΕΗ με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα ύστερα από την ψήφιση του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που μεταφέρει στους προμηθευτές, ένα μέρος του κόστους που προκύπτει από τη χρηματοδότηση της πράσινης ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά το ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ), η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι η τιμή του διαμορφώνεται από την Πολιτεία, και προσθέτει πως «σε ό,τι αφορά το ύψος της αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ σε συνάρτηση με την - συνεπεία της ενέργειας των ΑΠΕ - μείωση της οριακής τιμής του συστήματος, τα μεγέθη που αναφέρονται (π.χ. 6 ευρώ/ MWH) είναι τουλάχιστον αμφισβητήσιμα με βάση τους υπολογισμούς της ΔΕΗ.

Θεωρείται αυτονόητο ότι το τελικό μέγεθος που θα προκύψει με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, θα είναι προϊόν αντικειμενικής μελέτης και διαβούλευσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών».

Η ΔΕΗ επαναφέρει το πάγιο αίτημά της για απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ στους δικαιούχους, μόνον αφού το εισπράξει - και επικαλείται ως παράδειγμα το διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις.

«Είναι ακατανόητο η ΔΕΗ να κάνει 36 δόσεις για την εξόφληση των οφειλών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ, και να υποχρεούται να το καταβάλλει στους παραγωγούς ΑΠΕ εφάπαξ και προκαταβολικά. Είναι απολύτως απαραίτητο, τις όποιες δυσκολίες των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά, να μην τις επωμίζεται μόνον η ΔΕΗ», τονίζει η επιχείρηση στην ανακοίνωσή της.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016, 19:56