«Καμπάνα» για παράβαση εργατικής νομοθεσίας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011, 19:53
«Καμπάνα» για παράβαση εργατικής νομοθεσίας
Το ποσό των 50.000 ως αποζημίωση θα αναγκαστεί να καταβάλει τσιμεντοβιομηχανία σε εργαζόμενο, διότι δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα ο άνδρας να υποστεί πνευμονοκονίωση και να καταστεί ανάπηρος.

Πιο συγκεκριμένα, ο βοηθός προϊσταμένου της εν λόγω βιομηχανίας, στην οποία εργαζόταν από το 2001, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις οπότε και διαγνώστηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμοκονίωση και ειδικότερα πυριτίαση.

Από το ΙΚΑ κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 50%, όπως επίσης κρίθηκε ότι η πάθησή του δεν οφείλεται σε φυσιολογική εξασθένηση του οργανισμού του. Αντίθετα, όπως διαπιστώθηκε, η ασθένεια οφείλεται στο γεγονός ότι εισέπνεε επί δέκα χρόνια την εκλυόμενη σκόνη από τους φούρνους παραγωγής τσιμέντου που περιέχει οξείδιο του πυριτίου, το οποίο διέρρεε στο περιβάλλον.


Όπως κρίθηκε από το Εφετείο και τον Άρειο Πάγο για τις διαρροές αυτές ευθύνεται «η βαρέως αμελήσασα» τσιμεντοβομηχανία, η οποία κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφαλείας, «δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων».

Η ασθένεια του βοηθού προϊσταμένου και η ανικανότητα του για εργασία, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, συνιστά εργατικό ατύχημα, καθώς «επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής και είχε ως συνέπεια την ολική ή μερική ανικανότητά του για εργασία».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011, 19:56