Καταδικάστηκε να τους ...ταΐσει αναδρομικά

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009, 19:56
Καταδικάστηκε να τους ...ταΐσει αναδρομικά
Διέκοψε το μεσημεριανό γεύμα που παρείχε επί 18 χρόνια στους εργαζόμενους και τώρα οφείλει να τους καταβάλει αναδρομικά το αντίτιμο.

Πρόκειται για την κρατική εταιρεία ΕΑΣ (πρώην ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ), η οποία από το 2001 έπαψε να παρέχει γεύμα στους εργαζόμενους.

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 95/2009 απόφασή του απέρριψε αίτηση της εταιρείας που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Εφετείου Αθηνών (4946/2006) με την οποία επιδικάστηκε στους εργαζομένους στην εταιρεία το αντίτιμο του γεύματος, που ανέρχεται σε έξι ευρώ ημερησίως.

Το Εφετείο και ο Άρειος Πάγος δικαίωσαν τους εργαζομένους, κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η παύση χορήγησης αποτελεί βλαπτική μεταβολή των συμβάσεων εργασίας, καθώς η βιομηχανία δεν είχε δικαίωμα να διακόψει τη χορήγηση του γεύματος.

Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι «η οικειοθελής αυτή παροχή, από τη στιγμή που έγινε αποδεκτή από τους εργαζομένους, δεν στηριζόταν πλέον στη μονομερή θέληση της εργοδότριάς τους, αλλά στη σύμβαση, που, έστω και σιωπηρά, είχε καταρτισθεί και συμπλήρωνε τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας αυτών». Ακόμη, κρίθηκε ότι «αφότου η εργοδότρια κατέβαλε την επίδικη παροχή, δεν μπορούσε να την ανακαλέσει μονομερώς».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009, 19:56