Καβάλα: Τρίτη παράταση για τα έργα βελτίωσης της ιχθυόσκαλας

Καβάλα: Τρίτη παράταση για τα έργα βελτίωσης της ιχθυόσκαλας
Σε «γιοφύρι της Άρτας» τείνει να εξελιχτεί το έργο βελτίωσης των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας, καθώς με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ (η οποία συνεδρίασε στις 8 Ιανουαρίου) εγκρίθηκε το αίτημα της αναδόχου εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε. για χορήγηση 3ης παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση η νέα προθεσμία μετατίθεται για τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτος, δίνοντας στην ανάδοχο εταιρεία ένα περιθώριο 243 ημερολογιακών ημερών για την περάτωση του έργου.

Από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα παρακάτω:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21-12-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30-09-2011 για το ποσό των Ευρώ: 1.863.357,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις 25-10-2012.

Με την αριθ. 12/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., χορηγήθηκε παράταση μέχρι τις 30-06-2013, ενώ με την αριθ. 715/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., χορηγήθηκε παράταση μέχρι τις 31-12-2013.

Κατά την παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί οι τσιμεντοστρώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου έγινε διαχωρισμός της αίθουσας δημοπρασιών της Ιχθυόσκαλας Καβάλας σε τέσσερα (4) αυτοτελή τμήματα με σκοπό κάθε τμήμα στο οποίο θα ολοκληρώνονται οι προβλεπόμενες εργασίες να δίδεται σε χρήση. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στο 1ο αυτοτελές τμήμα οι εξής εργασίες:

καθαιρέσεις και ενισχύσεις των υποστυλωμάτων
καθαιρέσεις επιχρισμάτων, πλακιδίων και κουφωμάτων
επιστρώσεις με αντιολισθηρά πλακίδια στην αίθουσα δημοπρασιών
σκυροδετήσεις τοιχίων που καθαιρέθηκαν προκειμένου να γίνουν οι ενισχύσεις
αποκατάσταση των τμημάτων της τοιχοποιίας, συμβατής ή διακοσμητικής, που είχαν καθαιρεθεί προκειμένου να γίνουν οι ενισχύσεις
επιχρίσματα, επιστρώσεις και επενδύσεις πλακιδίων στους χώρους υγιεινής
αποξήλωση ηλεκτρολογικών δικτύων καθώς και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στους χώρους των γραφείων
αντικατάσταση ηλεκτρολογικών δικτύων καθώς και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στους χώρους των WC
αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων
αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων πυρόσβεσης σε όλο το κτίριο

Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο είναι η αποπεράτωση των προβλεπόμενων εργασιών στην αίθουσα δημοπρασιών (ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο 1ο τμήμα (επιχρίσματα στα γραφεία, τοποθέτηση κουφωμάτων, χρωματισμοί, εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών δικτύων καθώς και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης), καθαιρέσεις και ενίσχυση όλων των υποστυλωμάτων με μανδύες σκυροδέματος στα τρία επόμενα τμήματα, αντικατάσταση και τοποθέτηση πλακιδίων, κουφώματα, χρωματισμοί, αντικατάσταση ηλεκτρολογικών δικτύων καθώς και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ.), η κατασκευή των μονώσεων στους προβόλους (δώματα) και της επικάλυψης στην πτυχωτή πλάκα, η τοποθέτηση πλακιδίων στη ράμπα μεταφόρτωσης, η ολοκλήρωση της αντικατάστασης του φθαρμένου δικτύου πυρόσβεσης, η τοποθέτηση νέων μονάδων παγοποιείου καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

ΠΗΓΗ: KavalaPress.gr

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014, 01:06