Κέρκυρα: Προμήθεια 4.500 υδρομετρητών από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015, 12:47
Κέρκυρα: Προμήθεια 4.500 υδρομετρητών από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Στην υλοποίηση του έργου DRINKADRIA, «Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region», Διασυνοριακή Συνεργασία για τη διαχείριση πόσιμου νερού στην περιοχή της Αδριατικής, από τον Νοέμβριο του 2013, συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διά του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το έργο DRINKADRIA υλοποιείται στο πλαίσιο μέρους του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΜΠΒ) μεταξύ Ιταλίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Ελλάδας και με τη συμμετοχή 17 εταίρων.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ συνεργαζόμενος φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας.

Το DRINKADRIA εστιάζει στη χρήση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μεθόδων προστασίας των υδατικών πόρων, με έμφαση στις διασυνοριακές περιοχές, όπου οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο σημαντικές. Αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση παροχής πόσιμου νερού στη διασυνοριακή περιοχή και εστιάζει στην αναγνώριση των πιθανών διεργασιών που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ φορέων σε χώρες που συνορεύουν, υποδεικνύοντας όλες τις πιθανές βελτιώσεις για την προστασία των υδατικών πόρων. Το συνεργαζόμενο σχήμα στοχεύει στην κάλυψη της υπάρχουσας έλλειψης μελετών, όσον αφορά στα συστήματα παροχής νερού, καθώς επίσης και των εφικτών προτεινόμενων λύσεων σε διασυνοριακό επίπεδο.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εννέα πιλοτικών εφαρμογών, με σκοπό την ανάλυση των ωφελειών από τη χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων σε διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές περιοχές. Για την Ελλάδα, ως περιοχή πιλοτικής εφαρμογής επιλέχθηκε το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κέρκυρας.

Τέλος, το έργο στοχεύει στη δημιουργία δικτύων και στη δυναμική δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, με στόχο την παροχή κινήτρων για την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών, ως κινητήρια δύναμη για περαιτέρω μελέτη στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων, ενώ παράλληλα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική χάραξη πολιτικών.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διά του ΠΤΑ Ιονίων Νήσων διοργανώνει την 9η Συνάντηση των Εταίρων του έργου στην Κέρκυρα, από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν τη Συνάντηση θα συζητηθεί η πορεία όλων των δράσεων του έργου, ενώ θα σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα για την επιτυχή υλοποίησή του.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου DRINKADRIA, σήμερα το πρωί, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος υπέγραψε σύμβαση προμήθειας 4.500 υδρομετρητών, που θα αποδοθούν στη ΔΕΥΑ Κέρκυρας.

«Η αναγκαιότητα της προμήθειας προέκυψε ως αποτέλεσμα συσκέψεων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων (ΠΙΝ, ΔΕΥΑ. Κέρκυρας, Δήμος Κέρκυρας), όπου διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑ Κέρκυρας στην παρούσα φάση λειτουργίας της είναι η υπομέτρηση» δήλωσε ο κ. Γαλατσιάτος.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015, 12:53