Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καμένα Βούρλα - Αγ. Κωνσταντίνο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καμένα Βούρλα - Αγ. Κωνσταντίνο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης, συντήρησης και αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σηράγγων στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων, της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Από την Τρίτη 10 Μαΐου έως και την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας του κλάδου προς Αθήνα στην περιφερειακή οδό Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων (από τον δυτικό ημικόμβο Καμένων Βούρλων έως τον Α/Κ Λογγού). Η κυκλοφορία στον κλάδο προς Λαμία θα διεξάγεται κανονικά.

Από την Τρίτη 17 Μαΐου έως και τη Πέμπτη 19 Μαΐου 2011, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας του κλάδου προς Λαμία στην περιφερειακή οδό Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων (από τον Α/Κ Λογγού έως τον δυτικό Η/Κ Καμένων Βούρλων). Η κυκλοφορία στον κλάδο προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιούνται από τις 07.00 έως τις 19.00. Συνιστάται στους οδηγούς να επαναπρογραμματίσουν τις μετακινήσεις τους στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και τμήματα του οδικού δικτύου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011, 16:40