Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παιανία

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014, 11:46
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παιανία
Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα κατωτέρω τμήματα της Λ. Λαυρίου, περιοχής Δήμου Παιανίας, εκτός από τα οχήματα του εργοταξίου, για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου έως την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου:

Α΄ φάση
- από την οδό Όθωνος Χούντα και σε μέγιστο μήκος 160μ. με κατεύθυνση προς Αθήνα

Β΄ φάση
-160 μ. μετά τη συμβολή της με την οδό Όθωνος Χούντα και σε μέγιστο μήκος 380 μ. με κατεύθυνση προς Αθήνα

Γ΄ φάση
- από την οδό Διαδ. Κων/νου (φωτεινός σηματοδότης περιοχής Λαγού) και σε μέγιστο μήκος 300 μ. με κατεύθυνση προς Κορωπί.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

• στην κατεύθυνση από Κορωπί προς Αθήνα: Λ. Λαυρίου, αριστερά στην οδό Οθ. Χούντα, δεξιά στην οδό Βασ. Φρειδερίκης, αριστερά Λ. Λαυρίου
• στην κατεύθυνση από Αθήνα προς Κορωπί: Λ. Λαυρίου (φανάρια Λαγού), δεξιά Διαδ. Κων/νου, αριστερά στην οδό Αγίας Τριάδος, αριστερά στην οδό Λάμπρου Ανδρίκου, αριστερά στην οδό Γεωργίου Δάβαρη, δεξιά στη Λ. Λαυρίου.

Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση:

• απαγόρευση της αριστερής στροφής από την οδό Βασ. Φρειδερίκης με κατεύθυνση από Κορωπί προς Αθήνα προς την οδό Προσηλίου

• απαγόρευση της αριστερής στροφής από την οδό Προσηλίου προς τη Λ. Λαυρίου με κατεύθυνση προς Αθήνα

• καθορισμός προτεραιότητας κυκλοφορίας στον κόμβο Διαδόχου Κων/νου και Αγ. Τριάδος ως εξής:

- η οδός Διαδόχου Κων/νου, στην κατεύθυνση προς Κορωπί θα έχει προτεραιότητα έναντι: αα)της οδού Αγ. Τριάδος και ββ) του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας αυτής (προς Αθήνα)
- η οδός Διαδόχου Κων/νου, στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα έχει προτεραιότητα έναντι της οδού Αγ. Τριάδος

• μονοδρόμηση της οδού Οθ. Χούντα από τη Λ. Λαυρίου προς και μέχρι την 1Η πάροδο της οδού Οθ. Χούντα με κατεύθυνση προς την οδό Βασιλίσσης Φρειδερίκης

• μονοδρόμηση της οδού Λάμπρου Ανδρίκου από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Τριάδος προς και μέχρι την οδό Γεωργίου Δάβαρη

• μονοδρόμηση της οδού Γεωργίου Δάβαρη από την οδό Λάμπρου Ανδρίκου προς και μέχρι τη Λ. Λαυρίου

• σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας σε 30χ/ώρα στην οδό Όθωνος Χούντα και στη Λ. Λαυρίου στην προαναφερθείσα περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και απαγόρευση προσπέρασης όλων των οχημάτων

• παραχώρηση προτεραιότητας κυκλοφορίας στην οδό Αγ. Τριάδος έναντι όλων των καθέτων της, στο τμήμα της από την οδό Αθανασίου Ι. Σιδέρη μέχρι και την οδό Νικ. Στάμου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014, 11:46