Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παιανία λόγω έργων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012, 17:12
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παιανία λόγω έργων
Λόγω εργασιών κατασκευής δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Παιανίας, για το χρονικό διάστημα από 14 έως και 30-1-2012, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου:

α) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα της Λ. Λαυρίου, στο μεταξύ των οδών Όθωνος Χούντα - Ι. Αθανασίου και Ι. Μεταξά τμήμα της, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου.
β) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κορωπί της Λ. Λαυρίου, στο μεταξύ των οδών Οδυσσέως και Β. Φρειδερίκης τμήμα της.
γ) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κορωπί της Λ. Λαυρίου, στο μεταξύ των οδών Β. Φρειδερίκης και Ι. Μεταξά τμήμα της, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου και των περιοίκων.
δ) Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Όθωνος Χούντα, στο μεταξύ της ανώνυμης οδού και της Λ. Λαυρίου τμήμα της, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου και των περιοίκων.
ε) Μονοδρόμηση της οδού Δ. Γεδεών, από την οδό Β. Φρειδερίκης προς και μέχρι την οδό Β. Παύλου.
στ) Μονοδρόμηση της οδού Σπ. Ανδρίκου, από την οδό Β. Παύλου προς και μέχρι τη Λ. Λαυρίου.
ζ) Μονοδρόμηση της οδού Ι. Μεταξά, από τη Λ. Λαυρίου προς και μέχρι την οδό Ι. Αθανασίου.
η) Μονοδρόμηση της οδού Ι. Αθανασίου, από την οδό Ι. Μεταξά προς και μέχρι τη Λ. Λαυρίου.
θ) Μονοδρόμηση της οδού Ν.Α. Χούντα, από την οδό Β. Παύλου προς και μέχρι την οδό Π.Ν. Χούντα.
ι) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων παντός οχήματος και στις δύο πλευρές της οδού Β. Φρειδερίκης, στο μεταξύ της Λ. Λαυρίου και της οδού Δ. Γεδεών τμήμα της.
ια) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων παντός οχήματος και στις δύο πλευρές της οδού Δ. Γεδεών, στο μεταξύ των οδών Β. Φρειδερίκης και Β. Παύλου τμήμα της.
ιβ) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων παντός οχήματος και στις δύο πλευρές της οδού Β. Παύλου, στο μεταξύ των οδών Δ. Γεδεών και Σπ. Ανδρίκου τμήμα της.
ιγ) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων παντός οχήματος και στις δύο πλευρές της οδού Σπ. Ανδρίκου, στο μεταξύ της οδού Β. Παύλου και της Λ. Λαυρίου τμήμα της.
ιδ) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων παντός οχήματος και στις δύο πλευρές της οδού Ι. Μεταξά, στο μεταξύ της Λ. Λαυρίου και της οδού Ι. Αθανασίου τμήμα της.
ιε) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων παντός οχήματος και στις δύο πλευρές της οδού Ι. Αθανασίου, στο μεταξύ των οδών Ι. Μεταξά και της Λ. Λαυρίου τμήμα της.
ιστ) Καθορισμός της οδού Δ. Γεδεών ως οδού με προτεραιότητα έναντι των οδών Β. Παύλου και Γ. Παγώνα.
ιζ) Καθορισμός της οδού Σπ. Ανδρίκου ως οδού με προτεραιότητα έναντι των οδών Π.Ν. Χούντα και Ι. Μεταξά.
ιη) Καθορισμός της οδού Ι. Μεταξά ως οδού με προτεραιότητα έναντι της οδού Ι. Αθανασίου και έναντι του ρεύματος κυκλοφορίας της από Ι. Παπαθανασίου προς Λ. Λαυρίου.
ιθ) Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ./ ώρα στην οδό Β. Φρειδερίκης, στο μεταξύ της Λ. Λαυρίου και της οδού Δ. Γεδεών τμήμα της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
κ) Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ./ ώρα στην οδό Δ. Γεδεών, στο μεταξύ των οδών Β. Φρειδερίκης και Β. Παύλου τμήμα της.
κα) Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ./ ώρα στην οδό Β. Παύλου, στο μεταξύ της οδού Δ. Γεδεών και της Λ. Λαυρίου τμήμα της.
κβ) Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ./ ώρα στην οδό Ι. Μεταξά, στο μεταξύ της Λ. Λαυρίου και οδού Ι. Αθανασίου τμήμα της.
κγ) Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ./ ώρα στην οδό Ι. Αθανασίου, στο μεταξύ της οδού Ι. Μεταξά και της Λ. Λαυρίου τμήμα της.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται ως εξής: Κατεύθυνση από Αθήνα-Παλλήνη προς Κορωπί-Μαρκόπουλο: Λ. Λαυρίου, δεξιά Β. Φρειδερίκης, αριστερά Δ. Γεδεών, δεξιά Β. Παύλου, αριστερά Σπ. Ανδρίκου, δεξιά Λ. Λαυρίου και συνέχεια κανονικά.
Κατεύθυνση από Κορωπί-Μαρκόπουλο προς Αθήνα-Παλλήνη: Λ. Λαυρίου, δεξιά Ι. Μεταξά, αριστερά Ι. Αθανασίου, δεξιά Λ. Λαυρίου και συνέχεια κανονικά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τροχαίας, οι οδηγοί των οχημάτων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012, 17:16