Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ωρωπό

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015, 15:02
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ωρωπό
Ρυθμίσεις κυκλοφορίας θα ισχύσουν την περίοδο από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου στον Ωρωπό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας:

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Ωρωπού, κατά το χρονικό διάστημα από 28.9 έως 1.10.2015, κατά τις ώρες 16.00΄ έως 08.00΄ της επομένης, ως εξής:

• Α΄ ΦΑΣΗ
Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας προς τη γέφυρα Αφιδνών (χ/θ 33+765), 3μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος και σε όλο το μήκος αυτού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

• Β΄ΦΑΣΗ
Στην Ε.Ο. Αφιδνών-Καπανδριτίου, στο ύψος της γέφυρας Αφιδνών και για μέγιστο μήκος 50μ., εναλλάξ και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

• Γ΄ ΦΑΣΗ
Στον κλάδο εισόδου από τη γέφυρα Αφιδνών προς τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 3μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, καθ' όλο το μήκος αυτού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

• Δ΄ ΦΑΣΗ
Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της 80μ. πριν και μέχρι τον κλάδο εξόδου αυτής προς την Ε.Ο. Αφιδνών-Καπανδριτίου, μέγιστου πλάτους 3μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

• Ε΄ ΦΑΣΗ
Στον κλάδο εξόδου της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης προς την Ε.Ο. Αφιδνών-Καπανδριτίου, 3μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος και καθ΄ όλο το μήκος αυτού.

• ΣΤ΄ ΦΑΣΗ
Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών- Θεσσαλονίκης , 50μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αφιδνών-Καπανδριτίου, 3μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.


• Ζ΄ΦΑΣΗ
Στην Ε.Ο. Αφιδνών-Καπανδριτίου, στο τμήμα της 50μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με τον αριστερό παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μέγιστου πλάτους 4,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αφίδνες.

• Η΄ ΦΑΣΗ
Στην Ε.Ο. Αφιδνών-Καπανδριτίου, στο τμήμα της 50μ. μετά τη συμβολή της με τον αριστερό παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, σε μέγιστο μήκος 50μ. και πλάτος 4,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αφίδνες.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015, 15:02