Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δήμο Αθηναίων την Κυριακή

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013, 22:35
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δήμο Αθηναίων την Κυριακή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ, λόγω ποδηλατοδρομίας για το διαβήτη, την Κυριακή από τις 11:00 έως τις 13:30 στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους τους δήμου Αθηναίων:

α) Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

β) Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

γ) Λεωφόρο Συγγρού, στο τμήμα αυτής μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Βούρβαχη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

δ) Λεωφόρο Βασ. Σοφίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.
ε) Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

στ) Ηρώδου Αττικού, στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ακακιών και της Λ. Βασ. Κων/νου.
ζ) Λεωφόρο Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

η) Ριζάρη, στο τμήμα αυτής μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

θ) Μελεάγρου, στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

ι) Κλεάνθους, στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λ. Βασ. Κων/νου.

ια΄) Ακαδημίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Κανάρη και της Λ. Βασ. Σοφίας.

ιβ΄) Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα αυτής μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

ιγ΄) Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

ιδ΄) Σταδίου, στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Αμερικής και της Πλ. Συντάγματος.

ιε΄) Αρδηττού, στο τμήμα αυτής μεταξύ της Λ. Βουλιαγμένης και της Λ. Βασ. Όλγας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Κων/νου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

ιστ΄) Λεωφόρος Βασ. Κων/νου, στο τμήμα αυτής μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013, 23:11