Κοινωνικό παντοπωλείο στο Κιλκίς

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012, 13:14
Κοινωνικό παντοπωλείο στο Κιλκίς
Την έναρξη λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου ανακοινώνει ο Δήμος Κιλκίς, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης και την οικονομική δυσπραγία πολλών συμπολιτών μας.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, που υπάγεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κιλκίς (ΚΔΕΚ), αποβλέπει στην παροχή έμπρακτης βοήθειας σε άπορες οικογένειες, μέσα από τη δωρεάν διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Τα παρεχόμενα είδη θα προέρχονται από δωρεές και χορηγίες όσων πολιτών, τοπικών επιχειρήσεων (καταστήματα/super markets), πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και φορέων Αυτοδιοίκησης και Δημοσίου Τομέα επιθυμούν να προσφέρουν. Όλα τα είδη, προτού διατεθούν, θα ελέγχονται για την ποιότητά τους (π.χ. ημερομηνίες λήξης στα τρόφιμα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εθελοντές και θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπ' όψιν παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά προβλήματα, ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

α) για μοναχικά άτομα, το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.000, δηλαδή να λαμβάνουν ή το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια, ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ, ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ).

Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι, να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και να προσκομίζουν το μισθωτήριο συμβόλαιο.

β) για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για σύζυγο και 10% για κάθε τέκνο.

γ) για Άτομα με Αναπηρία ή με αναπηρία 51% και άνω, το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20%.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΚ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από τη ΔΟΥ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.
6. Το Ε9 από τη ΔΟΥ (ακίνητη περιουσία).
7. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.ΠΑ στο οποίο να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει είναι αληθή.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από τους κοινωνικούς επιστήμονες των προγραμμάτων Κοινωνική Μέριμνα και Βοήθεια στο Σπίτι. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη στο πρόγραμμα, εκδίδεται ειδική ατομική κάρτα δικαιούχου.

Υποβολή αιτήσεων από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου στο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Κιλκίς (Θεσσαλονίκης 3, τηλ. 2341-3-52171), καθώς και στα γραφεία της ΚΔΕΚ (Δημαρχείο Κιλκίς - Γ. Καπέτα 17, τηλ. 2341-3-52178).

Το μητρώο εγγραφών θα ανοίγει για νέες αιτήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012, 14:00