Κονδύλι ενός εκατ. ευρώ για την αποκομιδή των σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014, 10:48
Κονδύλι ενός εκατ. ευρώ για την αποκομιδή των σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, που αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θερμαϊκού σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος έπειτα από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό.

Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού με την υπ.αρ.110/2013 απόφαση ενέκρινε την υλοποίηση της μελέτης 15/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αφορούσε στην ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Θερμαϊκού σε ιδιώτη, λόγω της αδυναμίας παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών βάσει της υφιστάμενης υποδομής και του προσωπικού του Δήμου.

Ο σχετικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2013. Υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές, οι οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη, από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, διαδικασία. Η Οικονομική Επιτροπή με την 121/2014 απόφασή της προχώρησε στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητα λήψης της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. Επιπλέον, η διαγωνιστική διαδικασία στο σύνολό της ελέγχθηκε, όπως προβλέπει ο νόμος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο αποφάσισε ότι όλα έγιναν σύννομα και συνεπώς μπορεί να προχωρήσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προσεχούς εβδομάδας.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

  • Αποκομιδή απορριμμάτων και εναπόθεση στο ΣΜΑ Ν. Μηχανιώνας
  • Πλύσιμο κάδων
  • Μεταφορά απορριμμάτων από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νέας Μηχανιώνας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης
  • Μηχανική οδοσάρωση
  • Καθαρισμό στα καλαθάκια της παραλιακής ζώνης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και το συνολικό κόστος της ανέρχεται σε 1.084.921,46 ευρώ.

Πηγή: seleo.gr

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014, 10:52