Ξεκινούν την Τρίτη οι αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 1 Απριλίου 2012, 08:28
Ξεκινούν την Τρίτη οι αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης
Από Τρίτη 3 Απριλίου και έως 15 Μαΐου 2012 η ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα δέχεται Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2012, αρχικά στα Κεντρικά γραφεία στον Πύργο.

Από Τρίτη 3 Απριλίου και έως 15 Μαΐου 2012 η ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ θα δέχεται Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2012, αρχικά στα Κεντρικά γραφεία στον Πύργο και εντός της εβδομάδας και στα περιφερειακά κέντρα συγκέντρωσης στα Υποκαταστήματά της σε Πελόπιο, Κρέστενα και Ζαχάρω.
Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων χωριών θα γίνει συγκέντρωση αιτήσεων και με συνεργεία επιτόπου. Η προσέλευση των παραγωγών θα γίνει κατά Κοινότητα σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν Αίτηση θα πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποφύγουν την ταλαιπωρία να επανέλθουν, γιατί αίτηση με ελλείψεις δεν θα γίνεται δεκτή.

Ποιοι υποβάλουν Αίτηση :

1) Οι παραγωγοί που έχουν δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης προκειμένου να τα ενεργοποιήσουν και να λάβουν την επιδότηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ : όσοι παραγωγοί δεν ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους, υποβάλλοντας Δήλωση ΟΣΔΕ, για δύο συνεχόμενα έτη τα χάνουν οριστικά και τα δικαιώματα περνούν στο Εθνικό Απόθεμα.

2) Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε Βιολογική Γεωργία ή/και Βιολογική Κτηνοτροφία, σε πρόγραμμα Δάσωσης Γεωργικών Γεών και σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης.

3) Οι παραγωγοί χωρίς δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης που είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών και υποβάλλουν τιμολόγια για την επιστροφή ΦΠΑ. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να συμφωνούν οι δηλωθείσες καλλιέργειες με τα πωληθέντα αγροτικά προϊόντα που αναφέρονται στα τιμολόγια. Π.χ. δεν μπορεί κάποιος να υποβάλλει τιμολόγιο με τομάτα αν δεν υπάρχει στην Δήλωση του ΟΣΔΕ αγροτεμάχιο με καλλιέργεια τομάτας.

4) Οι παραγωγοί χωρίς δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης για να θεωρήσουν την Άδεια Λαϊκής Αγοράς.

5) Οι παραγωγοί χωρίς δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης για να ασφαλίσουν τις καλλιέργειές τους στον ΕΛΓΑ. Κανένα αγροτεμάχιο που δεν είναι δηλωμένο στο ΟΣΔΕ δεν μπορεί να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι παραγωγοί πρέπει να δηλώσουν όλα τα αγροτεμάχια και τις καλλιέργειες που κάνουν, ανεξάρτητα αν υπερκαλύπτουν την απαιτούμενη έκταση για την ενεργοποίηση των Δικαιωμάτων τους, για να τα ασφαλίσουν στον ΕΛΓΑ γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αποζημιωθούν γι’ αυτά

Απόδειξη κατοχής αγροτεμαχίου

Ένα αγροτεμάχιο που δηλώνεται στην Ενιαία Ενίσχυση μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η κατοχή του.

1) Ιδιόκτητα αγροτεμάχια

Είναι τα αγροτεμάχια που αναφέρονται στο Ε9 και έχουν κωδικό ιδιοκτήτη τον παραγωγό που υποβάλλει Αίτηση ΟΣΔΕ. Εάν στο ΟΣΔΕ το δηλώνει ο σύζυγος αλλά το αγροτεμάχιο ανήκει στη σύζυγο τότε πρέπει να δηλωθεί ως ενοικιαζόμενο. Είναι πολύ σημαντικό να δηλώνεται στο ΟΣΔΕ ακριβώς όπως και στο Ε9, δηλαδή κοινότητα, περιοχή και έκταση πρέπει να συμπίπτουν.
Εάν κάποιος υποβάλλει Δήλωση ΟΣΔΕ και δηλώνει αγροτεμάχια από κάποιον που έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς τότε ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντα καθώς και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

2) Ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια

Είναι τα αγροτεμάχια που δεν αναφέρονται στο Ε9 και ο παραγωγός τα κατέχει με ενοικιαστήριο ή παραχωρητήριο από πρώτου βαθμού συγγενή, για ένα τουλάχιστον έτος. Στο ενοικιαστήριο θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά το ΑΦΜ του ενοικιαστή, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης, η κοινότητα, η περιοχή και η έκταση του αγροτεμαχίου και ακριβώς με τα ίδια στοιχεία να δηλώνεται στο ΟΣΔΕ. Τα ενοικιαστήρια ή τα παραχωρητήρια πρέπει να είναι θεωρημένα και οι παραγωγοί προσκομίζουν φωτοαντίγραφα και διατηρούν στην κατοχή τους τα πρωτότυπα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Τα αγροτεμάχια που δεν αποδεικνύεται η κατοχή τους, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην πληρωμή των επιδοτήσεων.

2) Την ευθύνη για τα στοιχεία που αναφέρονται στην Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) φέρει ο παραγωγός, ο οποίος την υπογράφει και αποδέχεται έτσι ότι όσα αναφέρονται είναι ορθά και αληθή. Ως εκ τούτου κατά την σύνταξη της Αίτησης πρέπει να διαβαστούν όλα τα στοιχεία και να διορθωθούν τυχόντα λάθη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

A1: Παραστατικά για κάποιον που κάνει Δήλωση ΟΣΔΕ (όλοι οι παραγωγοί)

1 Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)

2 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ταμιευτηρίου

3 Αριθμός ΑΜΚΑ

4 Αντίγραφο Ε9 που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια)

5 Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων (για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)
Ενοικιαστήρια, χρησιδάνεια, παραχωρητήρια

6 Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ (όσοι είναι αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ)

7 Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού και σκληρού σίτου(καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα τιμολόγια) (εφόσον αιτούνται)

Α2: Ενιαία Δήλωση ΟΣΔΕ με ζωϊκό κεφάλαιο

8 Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης βοοειδών (εφόσον αιτούνται)

9 Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων με πρόσφατη ενημέρωση

10 Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

11 Κατανομή δικαιωμάτων βοσκής σε περίπτωση Κοινοτικών Βοσκοτόπων
Εξισωτική Αποζημίωση

12 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου)

13 Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

14 Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

Σημείωση : Εάν κάποιος έχει πεθάνει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει ακόμη αποδοχή κληρονομιάς τότε ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίζεται το Ε9 του αποβιώσαντα καθώς και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 1 Απριλίου 2012, 08:34