Λύση για τα απορρίμματα του Βόλου

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014, 00:26
Λύση για τα απορρίμματα του Βόλου
Βιώσιμη λύση στο νευραλγικής σημασίας ζήτημα της διάθεσης των απορριμμάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας διασφαλίζοντας την επιμήκυνση κατά 5 περίπου χρόνια της διάρκειας ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ενέκρινε σήμερα την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», της πράξης με τίτλο: «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η ένταξή του γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, και στο πλαίσιο της πρόσκλησης που εξέδωσε με τους «εκχωρημένους» πόρους, που διαχειρίζεται από το Τομεακό Πρόγραμμα. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Βόλου και κύριος του έργου ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Μαγνησίας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και είναι ανάγκη να το προφυλάξουμε. Πρέπει όλοι μας να έχουμε την αίσθηση του περιβαλλοντικού καθήκοντος και να το διαφυλάξουμε, για να διαφυλάξουμε τη ζωή μας αλλά και τη μελλοντική ζωή του πλανήτη μας. Σήμερα εντάσσουμε στο ΕΠΠΕΡΑ ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, ένα έργο που ήταν απαραίτητο για την Μαγνησία, ένα έργο συνεργασίας και συνέργειας όλων των φορέων, με στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ για ακόμα πέντε έτη. Έτσι με το έργο αυτό, που προχωρά σε συνεργασία με τον δήμαρχο Βόλου κ. Σκοτινιώτη, διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία. Είναι ακόμα ένα περιβαλλοντικό έργο από τα περίπου 140 έργα συνολικού προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτεί, υλοποιεί και ολοκληρώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά από μεγάλη προσπάθεια όλων των φορέων στη Θεσσαλία είναι ανενεργοί όλοι οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και λειτουργούν πλήρως οι μονάδες συγκέντρωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ, απορριμματοφόρα, κλπ). Παράλληλα οι φορείς διαχείρισης ωριμάζουν τις μελέτες για τις μονάδες επεξεργασίας, έτσι ώστε να είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και να πάμε πλέον στην Υγειονομική Ταφή Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) διασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενεές».

Από την πλευρά της η υφυπουργός Υγείας κα Ζέτα Μακρή δήλωσε: «Η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», της πράξης: «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου» (προϋπολογισμού 700.000 ευρώ) είναι ύψιστης σημασίας για τον δήμο Βόλου και τον Ν. Μαγνησίας. Πρόκειται για μία εξέλιξη, που επιτυγχάνεται μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των αρμοδίων φορέων, δίνοντας ουσιαστική λύση στο σοβαρό ζήτημα της επέκτασης του χρόνου λειτουργίας του ΧΥΤΑ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου. Με την επέκταση αυτή ο Δήμος Βόλου και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Μαγνησίας, ως δικαιούχοι του έργου, θα έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν με την εφαρμογή σύγχρονων και περιβαλλοντικών τεχνικών την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και την αισθητική αποκατάσταση του ορίου του ΧΥΤΑ, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής του έργου».

ΠΗΓΗ: thessalianews.gr

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014, 00:26