Μαθήματα e-learning στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012, 15:19
Μαθήματα e-learning στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) θα προσφέρει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2012-13) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε 15 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και επιστημονικά πεδία, στο πλαίσιο της δράσης για τη διά βίου μάθηση.

Πρόκειται για προγράμματα ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης του θεωρητικού υπόβαθρου, με ενότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων και σχολών. Σε αυτά μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες, απόφοιτοι λυκείου, πτυχιούχοι, μεταπτυχιακοί και διδάκτορες, ενώ διδάσκουν καθηγητές και από άλλα ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού.

«Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και είναι προσανατολισμένα να καλύψουν νέους τομείς στις σπουδές και στην αγορά εργασίας, ώστε οι χρήστες τους να εξειδικεύονται στα γνωστικά αντικείμενα που επιλέγουν» δήλωσε ο υπεύθυνος διοικητικής διαχείρισης, Νίκος Λάμπρου.

Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο, από τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η διάρκειά τους διαφέρει (από τέσσερις μήνες έως έναν χρόνο) ανάλογα με το αντικείμενο, τη δομή και το εύρος των σπουδών.

Τα 15 προσφερόμενα αντικείμενα είναι: Αρχαία Αίγυπτος και Αιγαιακός Κόσμος: ιστορικές, αρχαιολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αυτόματη Επεξεργασία & Ανάκτηση Εικόνων Ιστορικών Εγγράφων, Διαχείριση Προβλημάτων Μάθησης και Συμπεριφοράς στο Πλαίσιο της Σχολικής Τάξης: από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειo, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μέθοδοι Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες της Αγωγής, Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Πολιτιστική Επικοινωνία και Σύγχρονες Τεχνολογίες, Σύγχρονες Διαδραστικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σπουδαστήριο Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων, Τρισδιάστατα Γραφικά Υπολογιστών, e-Διδασκαλείο Γλωσσών, e-Σχολή Γονέων, Αρχαιομετρία & Συντήρηση Αρχαιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση συγκεκριμένων μόνο ενοτήτων από κάθε πρόγραμμα ή το σύνολο του προγράμματος, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά, ενώ στο τέλος λαμβάνουν πιστοποίηση.

Στα δημόσια πανεπιστήμια, η λειτουργία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) δεν είναι διαδεδομένη. Στα Πανεπιστήμια Πειραιά και Αθηνών προσφέρονται τα ηλεκτρονικά μαθήματα (e-class), ενώ το ΤΕΙ Σερρών διαθέτει πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012, 16:13