Με 3,5 εκ. ευρώ ενισχύει η Περιφέρεια Κρήτης τις υποδομές στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής

Με 3,5 εκ. ευρώ ενισχύει η Περιφέρεια Κρήτης τις υποδομές στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής
Με δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 εκ. ευρώ, προχωρούν σημαντικές υποδομές στην Κρήτη στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα στους τομείς ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων. Οι προσκλήσεις για τα δύο έργα υπογράφηκαν σήμερα, Δευτέρα, από τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Με το έργο για την ανάπτυξη και ενίσχυση δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας όπως: υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ' οίκον νοσηλείας μέσω της ενίσχυσης τομεοποιημένων μονάδων Ψυχικής Υγείας, διασύνδεση των υφιστάμενων (ή νέων) Κέντρων Ημέρας για την Άνοια με μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία (ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ), διασύνδεση των Ιατρείων Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών των γενικών νοσοκομείων με δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ειδικό Κέντρο Ημέρας για Alzheimer, ενίσχυση Κινητών Μονάδων για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών και ενίσχυση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ).

Τα έργα που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους των δράσεων δηλαδή τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με την Περιφέρεια, θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.285.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης που αφορά τις εξαρτήσεις θα χρηματοδοτηθούν οι δράσεις που σχετίζονται με δομές και υπηρεσίες θεραπείας, πολυδύναμα κέντρα, κινητή μονάδα, μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα. Επίσης για το Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης, προβλέπεται η πρόληψη νέων μορφών εξάρτησης με έγκαιρη παρέμβαση στον φοιτητικό πληθυσμό, σε συνεργασία με τους συμβουλευτικούς σταθμούς των πανεπιστημίων. Προβλέπεται ακόμη, η οργάνωση δικτύου έγκαιρης παρέμβασης στη σχολική κοινότητα και ενίσχυση της δικτύωσης των Κέντρων Πρόληψης με επίκεντρο τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Τα έργα που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους των δράσεων (ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ) θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.150.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018, 20:04