Με δικαστική απόφαση την εντάσσουν στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011, 19:32
Με δικαστική απόφαση την εντάσσουν στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ
Με αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, και γνώμονα τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που μαστίζουν τη χώρα, το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας(τμήμα εργατικών διαφορών) υποχρεώνει τη ΔΕΗ να εντάξει στο τακτικό προσωπικό της εργαζόμενη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κρίνοντας ότι κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον υψηλό δείκτη ανεργίας στη χώρα μας που φτάνει το 12% αλλά και στο ότι η συμβασιούχος πιεζόμενη από τις βιοτικές της ανάγκες δεν είχε άλλη εργασιακή επιλογή αλλά και δυνατότητα να διεκδικήσει τη μετατροπή της σύμβασής της από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Με την απόφασή του το δικαστήριο διέταξε την υπαγωγή της συμβασιούχου στο καθεστώς των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, με την απειλή ποινής μάλιστα για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την προσωρινή εκτέλεση της απόφασης. Το δικαστήριο έκρινε ότι παρά την 16χρονη διακοπή που μεσολάβησε μεταξύ των αρχικών 6 συμβάσεων που είχε συνάψει η εργαζόμενη με τη ΔΕΗ, τη συνδέει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Το δικαστήριο θεώρησε ιδιαίτερα σημαντικό εξάλλου το γεγονός πως η συμβασιούχος εξακολουθούσε να προσφέρει υπηρεσίες στην ΔΕΗ για επιπλέον χρόνο από αυτόν που προέβλεπε η σύμβαση εργασίας της, εργαζόμενη δηλαδή και μετά την λήξη της σύμβασης της.

Επιμέλεια:Xρήστος Μαζάνης

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011, 19:32