Με κινητή μονάδα πολεμούν τη σκλήρυνση κατά πλάκας στη Κρήτη

Με κινητή μονάδα πολεμούν τη σκλήρυνση κατά πλάκας στη Κρήτη
Στο πλευρό των ασθενών που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στη Κρήτη θα βρίσκεται πλέον μια κινητή μονάδα μέσω της οποίας θα γίνεται δωρεάν εξέταση του πληθυσμού και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πάσχοντες.

Η κινητή μονάδα παρουσιάστηκε και επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το οποίο θα αναλάβει να συντονίζει τις δράσεις που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα και στους τέσσερις νομούς του νησιού.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Διασυνοριακής Ομπρέλας Προστασίας του γενικού και πάσχοντος πληθυσμού για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 και τον Ειδικό Στόχο 3.3 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013. Το κοινοπρακτικό σχήμα του έργου αποτελείται από την Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στόχοι

Το έργο στοχεύει να βοηθήσει τους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και τους συγγενείς αυτών, να επωφεληθούν από τη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου, το οποίο θα προωθήσει στρατηγικές και θα υλοποιήσει δράσεις για την έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα θέματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας, τόσο σε επίπεδο διαγνωστικό, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικό και ψυχολογικής υποστήριξης στους ήδη πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και στα πρόσωπα που εμπλέκονται στην φροντίδα τους.

Οι δράσεις του έργου που θα καλύψουν γεωγραφικά ολόκληρη την Κύπρο και την Κρήτη, περιλαμβάνουν:

• Έκθεση Αναφοράς για την παρούσα κατάσταση των ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ στις συμμετέχουσες χώρες, εστιάζοντας στα στοιχεία από την επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή και σύγκριση με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία των υπόλοιπων χωρών - μελών της Ε.Ε.
• Χαρτογράφηση υπηρεσιών και επαγγελματιών υγείας, κοινωνικής μέριμνας και ψυχολογικής υποστήριξης για τους πάσχοντες από ΣΚΠ.
• Λειτουργία δύο κινητών μονάδων (μία σε κάθε διασυνοριακή περιοχή) δωρεάν εξέτασης πληθυσμού και συμβουλευτικής πασχόντων από ΣΚΠ (ενημέρωση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%, στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ .ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.


Πηγή: prismanews
Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013, 23:21