Μεγάλο deal στον χώρο της Υγείας - Συγχωνεύεται το Ερρίκος Ντυνάν με την Euromedica

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022, 12:49
Μεγάλο deal στον χώρο της Υγείας - Συγχωνεύεται το Ερρίκος Ντυνάν με την Euromedica

Σε καταρχήν συμφωνία για την απορρόφηση του Ομίλου EUROMEDICA, με στόχο τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα προχώρησε η εταιρεία "Ημιθέα", ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση της απορρόφησης, η ΗΜΙΘΕΑ θα διαθέτει έναν πλήρως καθετοποιημένο Όμιλο με παρουσία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, και σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, με ευρεία γεωγραφική κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας.

Το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν θα πλαισιωθεί από 7 Γενικές και Μαιευτικές Κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο, Κοζάνη, από ένα ευρύτατο δίκτυο 23 Διαγνωστικών Κέντρων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα, Πιερία, Αλεξανδρούπολη), καθώς και από ένα Κέντρο Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη.

Ο νέος όμιλος υγείας θα απασχολεί πάνω από 2.700 εργαζομένους, ενώ θα διαθέτει περισσότερες από 1000 κλίνες δευτεροβάθμιας φροντίδας πανελληνίως, έχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πάνω από 120.000 περιστατικά το χρόνο. Σύμφωνα με πηγές, με τη συμφωνία δημιουργείται ένα μεγάλο σχήμα στο χώρο της υγείας, που δημιουργεί σημαντική υπεραξία.

Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη το δίκτυο του ομίλου, στην ωρίμανσή του, θα μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 επισκέψεις ετησίως μέσα από ένα πλέγμα 3.500 συνεργαζόμενων ιατρών σε όλη την Ελλάδα. 

Η διαδικασία απορρόφησης θα ξεκινήσει σύντομα και η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού και τη λήψη των προβλεπόμενων στο νόμο εταιρικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2020, ο Κύκλος Εργασιών (προ Rebate & Clawback) από την κύρια δραστηριότητα του Ερρίκος Ντυνάν για την περίοδο 1.1 – 31.12.2020 ανήλθε σε €50,8 εκατ., σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 0,5% έναντι του 2019.

Στην τρέχουσα χρήση καταγράφηκε μείωση των εσόδων λόγω Clawback & Rebate, συνολικού ύψους € 4,2 εκατ., το οποίο υπολογίσθηκε με την εφαρμογή των νέων ποσοστών επιστροφής που γνωστοποιήθηκαν για το α΄εξάμηνο του 2020.

Το EBITDA στα -€ 4,1 εκατ. (2019: -€ 5,1), παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα παρουσιάζοντας μείωση κατά €1 εκατ. έναντι της περσινής χρήσης. Οι ζημίες μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €13,1 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά €2,2 εκατ. έναντι του 2019.

Το ιστορικό της πώλησης του Ερρίκος Ντυνάν

Η πώληση του Ερρίκος Ντυνάν από την τράπεζα Πειραιώς μονοπώλησε την αγορά της ιδιωτικής περίθαλψης για αρκετά χρόνια, μέχρι να επιλεγεί η στρατηγική της εξυγίανσης των οικονομικών του μεγεθών.

Η εξαγορά του Ντυνάν κρατά από το 2012, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε συζητηθεί η παραχώρηση του management και πάλι όμως, χωρίς αποτέλεσμα. Κύρια αιτία των "ναυαγίων" των συζητήσεων ήταν τα υψηλά χρέη του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο περιήλθε το 2014 στην εταιρεία ειδικού σκοπού και θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς Ημιθέα έναντι 115 εκατ. ευρώ, η είχε παγώσει την πώληση του νοσοκομείου, τουλάχιστον μέχρι η οικονομική του λειτουργία να μπει σε τάξη. Στην κατεύθυνση αυτή είχε εκδοθεί τριετής βεβαίωση καλής λειτουργίας προκειμένου να μπορεί να εισπράττει νοσήλια από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ με τροπολογία δόθηκε παράταση στην ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νοσοκομείου μέχρι και τα τέλη Μαρτίου του 2015.

Την άνοιξη του 2018 είχε μπει ξανά στις ράγες η πώλησή του και μεταξύ των ενδιαφερομένων ήταν το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners, ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών, το Ιασώ και η Ευρωκλινική.

Το 2018 πάνω από 20 υποψήφιοι φέρονται να είχαν υπογράψει στο πρώτο στάδιο σύμβαση εμπιστευτικότητας. Η PwC, που λειτουργούσε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της πώλησης, αρχικά είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα στην αποστολή προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε περίπου 60 επενδυτές.  Ο διαγωνισμός άνοιγε τον δρόμο για τη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων, με τη συμμετοχή ομίλων από τον κλάδο του real estate, δεδομένου πως είχε δοθεί η δυνατότητα υποβολής και ξεχωριστών προσφορών, δηλαδή για τη νοσοκομειακή δραστηριότητα και τις υποδομές.

Στελέχη τοποθετούσαν μια ρεαλιστική πρόταση για την απόκτηση της "Ημιθέα", θυγατρικής της Πειραιώς που ελέγχει το "Ερρίκος Ντυνάν", μεταξύ 80 και 100 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών.

Τον Οκτώβριο είχαν κατατεθεί μόλις δύο δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του 100% της Ημιθέα Α.Ε., με επικρατέστερη αυτή του Ιδρύματος Ωνάση, που όμως δεν προχώρησε.

Tο σχέδιο αναδιοργάνωσης (το 2014 το νοσοκομείο βαρυνόταν με δάνεια 90 εκατ. και οι συνολικές του υποχρεώσεις έφταναν τα 300 εκατ. ευρώ) προέβλεπε τριετή βεβαίωση καλής λειτουργίας και χρηματοδότηση ύψους 180 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή σελίδας στη Euromedica

Ο δρόμος για την ίδρυση της νέας εταιρίας Euromedica Α.Ε. Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών  άνοιξε τον Μάιο  2021 με  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο ενέκρινε το σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου.

Σύμφωνα με το πλάνο εξυγίανσης που είχε υποβληθεί πριν δύο χρόνια, οι νέοι μέτοχοι δρομολόγησαν ένα συνολικό πλάνο επενδύσεων ύψους 55,3 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, το σχέδιο προέβλεπε πως εντός 12μήνου, ποσό 22 εκατ. θα κατευθυνθεί σε τεχνολογικό εξοπλισμό και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών στην περιφέρεια, ενώ η εταιρεία εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο ανάπτυξης του πανελλήνιου δικτύου της που βρισκόταν κυρίως εκτός αστικών κέντρων. Τον Δεκέμβριο του 2019, οι μέτοχοι της εταιρείας κατέβαλαν 18,5 εκατ. (από τα 55,3 εκατ.) για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και της μισθοδοσίας. 

Παράλληλα, οι επενδυτές είχαν δεσμευτεί στη διασφάλιση των 2.000 θέσεων εργασίας, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας θα αυξηθεί και ο αριθμός συνεργαζόμενων ιατρών. 

Οι επιλογές της Farallon

Πριν τρία χρόνια, μετά από αίτημα της Farallon Capital, που είχε εξαγοράσει στα τέλη του 2017 δάνεια της Euromedica ονομαστικής αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ, είχε συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση, όπου είχε αποφασιστεί η ανάκληση των µελών του διοικητικού συμβουλίου που ελεγχόταν από την οικογένεια Λιακουνάκου και η εκλογή νέου.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αποτελούσε μια από τις βασικές προτεραιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου. Η Euromedica δεν είχε δημοσιεύσει τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατ’ επέκταση και τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 και τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Το 2019 η έκτακτη εξ αναβολής γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης αποφάσισε την ανάκληση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου καθώς και τον ορισμό των ανεξάρτητων µελών. Υπενθυμίζεται πως πρόεδρος της εταιρείας ήταν ο γιος του βασικο

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022, 15:03