Μέσω του προγράμματος MED η ανασύσταση της λίμνης Κάρλα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011, 10:13
Μέσω του προγράμματος MED η ανασύσταση της λίμνης Κάρλα
Tην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προστασίας της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Κάρλα προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MED και συγκεκριμένα στο έργο με τίτλο «2BPARKS», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος της περιφέρειας είναι να μετατραπεί η περιοχή-μοντέλο ισορροπίας της βιοποικιλότητας, της ποιότητας ζωής και του εναλλακτικού τουρισμού.

Το έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει, μέχρι τα μέσα του 2013, εργαλεία και λύσεις που θα βοηθήσουν τους Ο.Τ.Α. και τους φορείς διαχείρισης στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της έλλειψης ευαισθητοποίησης των πολιτών και των τοπικών φορέων σχετικά με τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών, της μη αξιοποίησης επιτυχημένων διεθνώς εργαλείων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και της αύξησης των πιέσεων που δέχονται οι προστατευόμενες περιοχές, εξαιτίας της ύπαρξης διενέξεων μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών επιταγών και των αναγκών της περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011, 10:52