Μειώθηκαν τα εργατικά ατυχήματα

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, 12:43
Μειώθηκαν τα εργατικά ατυχήματα
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα που σημειώθηκαν το 2011 εμφάνισαν μικρή πτώση. Πιο αναλυτικά, την προηγούμενη χρονιά αναφέρθηκαν 5.203 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 70 ήταν θανατηφόρα. Αντίστοιχα το 2010 είχαν αναφερθεί 5.721 εργατικά ατυχήματα και 6.381 το 2009.

Από τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τα 31 χαρακτηρίσθηκαν, με βάση τις σχετικές ιατροδικαστικές εκθέσεις, ως «παθολογικά», δηλαδή ως οφειλόμενα σε παθολογικά αίτια. Τα πέραν των παθολογικών θανατηφόρα ατυχήματα ανήλθαν σε 39.

Αντίστοιχα, το 2010 είχαν αναφερθεί 63 θανατηφόρα ατυχήματα που δεν οφείλονταν σε παθολογικά αίτια και 84 το 2009.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων (18,6%) αφορούσε στον κλάδο του Λιανικού εμπορίου εκτός οχημάτων και μοτοσικλετών και ακολουθούν ο κλάδος των Κατασκευών με ποσοστό 7,1% και ο κλάδος Βιομηχανίας Τροφίμων με ποσοστό 5,4%.

Αντίστοιχα, μείωση παρουσίασε και ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων (χωρίς τα παθολογικά) στους υπόλοιπους κλάδους εκτός των κατασκευών (21 το 2011 έναντι 34 το 2010, 41 το 2009, και 56 το 2008).

Οι συχνότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων είναι:

- πτώσεις από ύψος εξαιτίας πρόχειρων ή ελλιπώς συναρμολογημένων σκαλωσιών, ή πτώσεις από ανοίγματα, φρεάτια, φωταγωγούς, κλιμακοστάσια, πέρατα πλακών που δεν διέθεταν προφυλάξεις κ.λ.π.

- ηλεκτροπληξίες κυρίως λόγω επαφής ή προσέγγισης με το εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ της μπούμας γερανοφόρων οχημάτων ή πρεσών ή ακόμα και υλικών (π.χ. ράβδοι οπλισμού) κατά τη χειρωνακτική διακίνησή τους

- καταπλακώσεις από καταρρεύσεις πρανών ή πλαϊνών εκσκαφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, τη μεγαλύτερη παραβατικότητα εμφανίζει ο κλάδος των Κατασκευών (0,39%) και ακολουθούν ο κλάδος της Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (0,22%) και ο κλάδος της Κατασκευής μεταλλικών προϊόντων πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (0,18%).

Στον κλάδο των Κατασκευών υποβλήθηκαν και οι περισσότερες μηνύσεις (23,9%) και ακολουθεί ο κλάδος του Λιανικού εμπορίου εκτός οχημάτων και μοτοσικλετών (με 8,5%) και ο κλάδος της Βιομηχανίας Τροφίμων (με 7,7%).

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στα πρόστιμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό (32,2%) εμφανίζει ο κλάδος των Κατασκευών και ακολουθεί ο κλάδος της Κατασκευής μεταλλικών προϊόντων πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (με 10,0%) και ο κλάδος της Κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (με 8,5%).

Συνολικά, κατά το έτος 2011, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σ' όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 28.150 ελέγχους και επέβαλαν 2.171 κυρώσεις (775 μηνύσεις, 590 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.704.111 ευρώ και 806 διακοπές εργασιών).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, 13:04