Μειώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014, 15:33
Μειώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων
Αύξηση των ασφαλίσεων ζωής κατά 3,9%, αλλά και σημαντική μείωση των ασφαλίσεων κατά ζημιών κατά 8,2%, καταγράφει έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.

Στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων, το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, παρουσιάζεται μειωμένη κατά 3,3%.

Στην έρευνα συμμετείχαν 58 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωναν το 91,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και το 98,7% των ασφαλίσεων ζωής το 2012. Από αυτές, οι 21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις ζωής και 48 στις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου - Μαΐου 2014 των ανωτέρω 58 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2013 των ιδίων επιχειρήσεων προκύπτουν τα παρακάτω:

- η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2014 έφθασε τα 1.611.040.471,42 ευρώ, μειωμένη κατά 3,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013

- οι ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε 701.380.169,21 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9%, όμως οι ασφαλίσεις κατά ζημιών έφθασαν τα 909.660.302,20 ευρώ, μειωμένες κατά 8,2% σε σχέση με το πρώτο 5μηνο του 2013.

Μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν τα συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων, που ανήλθαν σε 430.744.422,39 ευρώ (ήτοι μείωση 11,2%), και ακολούθησαν οι λοιποί κλάδοι κατά ζημιών με 478.915.879,81 ευρώ (μείωση 5,3%).

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον Μάιο του 2014, οι ασφαλίσεις ζωής παρουσίασαν νέα αύξηση παραγωγής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Είναι ο τρίτος μήνας του 2014 και ο έκτος μήνας από τον Αύγουστο του 2013 που καταγράφεται αύξηση στις ασφαλίσεις ζωής σε μηνιαία βάση.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014, 15:33