Μειώνονται τα δημοτικά τέλη στη Θεσσαλονίκη

Μειώνονται  τα δημοτικά τέλη στη Θεσσαλονίκη
Τη μείωση των συντελεστών των δημοτικών τελών σε ποσοστό 5% για το 2014, με διατήρηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και ηλεκτροφωτισμού προς τους δημότες, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

«Πρόκειται για μείωση που δικαιολογείται από την ανανέωση του στόλου και τη συνεπαγόμενη μείωση των δαπανών συντήρησης, τη βελτίωση της ανακύκλωσης που μειώνει το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων και την προσπάθεια μείωσης των υπερωριών και νυχτερινών ωρών εργασίας. Στόχος μας είναι μέσα από τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών να ωφελείται η πόλη και ο πολίτης», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Αρβανίτης.

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013, 07:00