Μόνιμη κινητικότητα στο Δημόσιο

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015, 16:45


Μαζικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων προβλέπονται από το τρίτο μνημόνιο, στο πλαίσιο θέσπισης ενός νέου συστήματος «μόνιμης κινητικότητας» τον Δεκέμβριο του 2015.

Μαζικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων προβλέπονται από το τρίτο μνημόνιο, στο πλαίσιο θέσπισης ενός νέου συστήματος «μόνιμης κινητικότητας» τον Δεκέμβριο του 2015Βάσει του νέου μέτρου, που επηρεάζει πάνω από 560.000 δημοσίους υπαλλήλους, θα οριστούν λεπτομερώς τα καθήκοντά τους και εν συνεχεία θα συνδέονται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις.

Έπειτα από διαλογή, η αρμόδια υπηρεσία θα λαμβάνει την εκάστοτε απόφαση.

Με την υποχρεωτική κινητικότητα, σύμφωνα με το κείμενο του μνημονίου, «θα εξορθολογιστεί η κατανομή πόρων, καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης».

Τα πάνω... κάτω στο Δημόσιο


Πέραν όμως της κινητικότητας, το κείμενο που συνυπέγραψαν κυβέρνηση και δανειστές προβλέπει μια σειρά επιπλέον αλλαγών στον Δημόσιο Τομέα. Οι βασικές έχουν ως εξής:

  • Θέσπιση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΣΑ (σ.σ.: προβλεπόταν για τον περασμένο Σεπτέμβριο).
  • Εισαγωγή του νέου ενιαίου μισθολογίου και αναμόρφωση των μη μισθολογικών παροχών.
  • Θέσπιση του νέου συστήματος «αξιολόγησης» από τον Νοέμβριο και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την κινητικότητα τον Δεκέμβριο.

Το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα του μνημονίου για τη δημόσια διοίκηση

Σεπτέμβριος


– Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ – Συγκοινωνίες Αθηνών το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς.

Οκτώβριος


– Νέο ενιαίο μισθολόγιο με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Στο νέο μισθολόγιο θα καθοριστούν οι βασικές παράμετροι με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.

– Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών παροχών, όπως οι ημερήσιες αποζημιώσεις, οι δαπάνες ταξιδιού και άλλα επιδόματα, με τις καλύτερες πρακτικές που ισχύουν στην ΕΕ, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016.

– Επανεξέταση και σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιλογή διευθυντικών στελεχών.

Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, με επιλογή γενικών διευθυντών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και διευθυντών έως τον Μάιο του 2016.

– Καθορισμός, εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής, των ανώτατων ορίων για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο Δημόσιο, ώστε να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019.

Γι’ αυτό οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί από τη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική που θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2015.

Από κει και πέρα, ο κανόνας των αποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα επόμενα έτη.

Νοέμβριος


– Έκδοση όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου έως τον Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017.

– Νομοθέτηση του νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων.

Δεκέμβριος

– Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας: Το σύστημα θα προωθήσει τη χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις.

– Εντοπισμός παράνομων προσλήψεων, ασφαλιστικών μέτρων, πειθαρχικών υποθέσεων και λήψη κατάλληλων μέτρων.

– Εκπόνηση μακροπρόθεσμου σχεδίου κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών, που θα προταθεί έως τον Μάρτιο του 2016 και θα έχει εφαρμοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018.

– Πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συνδρομής για εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών.

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015, 16:48