Νέα εγκύκλιος για τον αλιευτικό τουρισμό

Νέα εγκύκλιος για τον αλιευτικό τουρισμό
Στον χώρο του ελληνικού τουρισμού μπορούν πλέον να δραστηριοποιηθούν οι επαγγελματίες αλιείς, κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, καθώς, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, μπορούν να ασκήσουν και αλιευτικό τουρισμό.

Αυτό θα γίνει εφόσον υποβάλουν σχετικό αίτημα αναγγελίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Αλιείας.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαγγελματικό σκάφος συνολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων, με επαγγελματική άδεια αλιείας, με εργαλεία εκτός της τράτας βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και του γρίπου που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα).

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015, 18:46