Νέοι πίνακες κατάταξης στο Μετσόβιο

Νέοι πίνακες κατάταξης στο Μετσόβιο
Από το ΑΣΕΠ καταρτίστηκαν νέοι πίνακες κατάταξης των διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Το ανώτατο εκπαιδευτικό Ιδρυμα είχε στείλει νέους ψηφιακούς πίνακες συνδρομής κριτηρίων, βάσει των οποίων το ΑΣΕΠ κατήρτισε νέους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα.

Νέοι πίνακες κατάταξης υπαλλήλων ανά φορέα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014, 13:58