Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το Α.Σ.Ε.Π.

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010, 15:56
Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το Α.Σ.Ε.Π.
Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το Α.Σ.Ε.Π., τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάζει για το άμεσο μέλλον, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Αυτό θα συμβάλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, καθώς επίσης και στην επίτευξη μεγαλύτερης λειτουργικότητας με φορείς έκδοσης πιστοποιητικών, τα οποία υποβάλλονται στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π..

Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού επιδιώκει, να διαμορφώσει ένα τελικό και ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό καλεί το σύνολο των ενδιαφερομένων να υποβάλουν τις παρατηρήσεις - προτάσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 στην ιστοσελίδα opengov.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010, 16:03