Νόμιμο το Street View στην Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010, 20:15
Νόμιμο το Street View στην Ελλάδα
Νόμιμη, υπό προϋποθέσεις, έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την εφαρμογή Street View στην Ελλάδα από τις εταιρείες Google και «Κάπου Α.Ε. Πληροφορική».

Τον Μάιο του 2009, η Αρχή απαγόρευσε προσωρινά τη λειτουργία του Street View μέχρι οι δύο εταιρείες να προσκομίσουν στην Αρχή συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Αρχή, μετά την εξέταση των στοιχείων που προσκόμισαν οι εταιρείες, έκρινε νόμιμη τη λειτουργία του Street View, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται με «θόλωση» τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Αρχή, τέλος, δεν επιβάλλεται η «θόλωση» της εικόνας των κτιρίων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010, 20:15