Ο δικαστικός κλάδος διαμηνύει πως δεν θα δεχθεί καμία μείωση αποδοχών

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016, 15:04
Ο δικαστικός κλάδος διαμηνύει πως δεν θα δεχθεί καμία μείωση αποδοχών
Νίκησαν στη μάχη των αναδρομικών τους οι δικαστές οι οποίοι αρνούνται τώρα να δεχτούν οποιαδήποτε σκέψη για μείωση των αποδοχών τους.

Λίγη ώρα μετά τη εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που προβλέπει την αναδρομική επιστροφή στους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστές, των επιπλέον φόρων που κατέβαλαν τα τελευταία τρία χρόνια, ο δικαστικός κλάδος διαμηνύει πως δεν πρόκειται να δεχθεί καμία μείωση αποδοχών.

Οι δικαστές οι οποίοι θα δουν να τους επιστρέφονται ποσά από 2.500-15.000 ο καθένας, με βάση την εγκύκλιο που απεστάλη ήδη στις Εφορίες, κατ’ εφαρμογή αποφάσεων του Μισθοδικείου, εμφανίζονται ανένδοτοι να υποστούν, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι «περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους».

Σε ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών παρότι δεν γίνεται ουδεμία μνεία στα ποσά των επιστροφών που κέρδισαν, τονίζεται πως οποιαδήποτε περικοπή στα ειδικά μισθολόγια, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου των δικαστικών λειτουργών ούτε επιτρεπτή, με βάση τις συνταγματικές διατάξεις είναι ούτε μπορεί να δικαιολογηθεί με γνώμονα την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι:

«Η Κυβέρνηση, σχεδιάζει περαιτέρω μείωση των αποδοχών μισθοδοτούμένων από το Δημόσιο με βάση ειδικά μισθολόγια στα οποία εντάσσει και εκείνο των δικαστικών λειτουργών , παρά τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές προηγούμενες μειώσεις που έγιναν με τον ν. 4093/2012.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Επισημαίνει ότι Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές:

1.- Δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι κατά κανόνα είναι συνεπείς προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε η σωρευτική επιβάρυνση αυτών να είναι ιδιαίτερα μεγάλη και να είναι πλέον εμφανής η υπέρβαση των ορίων της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών, και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αντί της προωθήσεως διαρθρωτικών μέτρων ή της εισπράξεως των φορολογικών εσόδων από την μη εφαρμογή των οποίων ευνοούνται, κυρίως, άλλες κατηγορίες πολιτών

2.-Οι περικοπές αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, προϋπόθεση, η οποία αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή όρο για την συνταγματικότητα των εν λόγω περικοπών

Δηλώνει ότι δεν θα αποδεχθεί

1.-Παραβίαση των δικαστικών αποφάσεων και περαιτέρω περικοπές στο κατά τα άρθρα 26, 87 παρ, 1 και 88 παρ.2 του Συντάγματος μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών στο οποίο έχουν ήδη προηγηθεί τέσσερις αλλεπάλληλες μειώσεις σε σημαντικό ύψος.

2- Την δημιουργία δικαστικών λειτουργών δύο ταχυτήτων.

Αποφασίζει ότι η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου συνεπάγεται αυτομάτως τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσουμε συλλογικά για τη στάση μας. Το ΔΣ δεσμεύεται από την παρούσα απόφαση να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην πλησιέστερη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου πρόσφορη ημερομηνία»

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016, 15:14