Ο κύβος ερρίφθη

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013, 22:39


Επικυρώθηκαν και δια των σχετικών υπογραφών πλέον, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπουν την κατάργηση 1.929 θέσεων που «πλεονάζουν», σε εννέα συνολικά υπουργεία.

Σε εκκρεμότητα παραμένει εκείνη του υπουργείου Παιδείας και που αφορά τις 1.500 θέσεις διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς όπως τα ιδρύματα ισχυρίζονται, σε διοικητικό προσωπικό έχουν μόνο ελλείψεις και σε καμία περίπτωση «πλεονάζοντες» εργαζόμενους.

Εκκρεμότητα όμως υπάρχει και στο ΥΕΘΑ, καθώς αναζητείται νομοθετική φόρμουλα ώστε να μπορέσουν να εξαιρεθούν από τη διαθεσιμότητα οι συγγενείς «πεσόντων εν ώρα καθήκοντος» οι οποίοι, άλλωστε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προσελήφθησαν στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο αρμόδιος υπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συνυπέγραψε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που συνέταξαν και απέστειλαν τα ακόλουθα αρμόδια υπουργεία: Οικονομικών – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τουρισμού – Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Υπουργείο Οικονομικών

Οι πρώτοι εργαζόμενοι που καλούνται να θυσιαστούν για να σωθεί η εθνική οικονομία, είναι γυναίκες και συγκεκριμένα οι... καθαρίστριες.

Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριακού Μητσοτάκη προβλέπει την κατάργηση 595 οργανικών και προσωρινών θέσεων προσωπικού (κενών και καλυμμένων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του υπουργείου Οικονομικών των κατωτέρω ειδικοτήτων:

- 501 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών.

- 38 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Τελωνείων.

- 35 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Γενικού Χημείου του Κράτους.

- 18 προσωρινών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών.

- 3 προσωρινών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Δημοσιονομικού.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Καταργούνται 20 οργανικές και προσωπογαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρ. 90 του Ν. 4172/2013:

- 9 μόνιμο προσωπικό ΔΕ Κλάδου Τεχνικού

- 1 προσωποπαγής θέση ΙΔΑΧ ΔΕ Κλάδου Τεχνικού

- 1 οργανική θέση ΙΔΑΧ ΔΕ ειδικότητας Συντηρητών

- 1 προσωποπαγής θέση ΙΔΑΧ ΔΕ ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών

- 1 προσωποπαγής θέση ΙΔΑΧ ΔΕ ειδικότητας Λεβητοποιών

- 2 προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ ΔΕ ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων

- 5 μόνιμο προσωπικό ΥΕ Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού

Υπουργείο Τουρισμού

Καταργούνται 98 θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ως ακολούθως:

- 52 θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου / Ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων

- 46 θέσεις προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου / Ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού.

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4172/2013.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Συνολικά καταργούνται 200 θέσεις. Εκτός βρίσκονται δακτυλογράφοι, γραφίστες, μεταφραστές, φύλακες κ.ά. Αναλυτικά:

Καταργούνται 19 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών:

- 4 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ΔΕ 3 Σχεδιαστών

- 6 οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ ΔΕ Σχεδιαστών

- 1 προσωποπαγής θέση ΔΕ Γραφιστών στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

- 2 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ΔΕ 2 δακτυλογράφων

- 3 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ΔΕ 2 Μεταφραστών / Στενογράφων - Στενοδακτυλογράφων-Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου

- 1 οργανική θέση μόνιμου προσωπικού ΔΕ Δακτυλογράφου στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
- 2 θέσεις οργανικές μόνιμου προσωπικού ΥΕ Αγγελιοφόρων στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Καταργούνται επίσης 36 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):

- 2 προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών-Ασυρματιστών-Μηχανικών (Κλάδος Μετατρεπόμενος σε Προσωρινό)

- 1 προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτή (Κλάδος Μετατρεπόμενος σε Προσωρινό)

- 1 προσωποπαγής θέση μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΤΕ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (Κλάδος Μετατρεπόμενος σε Προσωρινό)

- 1 οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Χημικών

- 3 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

- 2 οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Φυσικής Αγωγής

- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων

- 3 οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων

- 2 προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Τουριστικών Επαγγελμάτων

- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Ενδύτριας

- 5 οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Δακτυλογράφων, εκ των οποίων έχουν πληρωθεί οι δύο θέσεις

- 6 προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας Φυλάκων Κτιρίων

- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας Θυρωρών

- 1 προσωποπαγής θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων

- 3 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

- 3 οργανικές θέσεις προσωπικού ΙΔΑΧ, ΥΕ Επιμελητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Επιπλέον καταργούνται 145 οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού

- 43 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας των ΥΕ Εργατών

- 63 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Σχεδιαστών του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

- 18 θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού

- 8 θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

- 9 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ1 Κλητήρων-Χειριστών

- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών

- 2 θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΥΕ προσωπικού Kαθαριότητας της ΓΓΑ.

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Καταργούνται 100 θέσεις που αφορούν ειδικότητες ΔΕ και ΥΕ (φύλακες, κηπουροί κ.λπ.).

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Προς το Εθνικό Τυπογραφείο οδεύει η ΚΥΑ στην οποία καταργούνται 100 θέσεις που αφορούν ειδικότητες υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ.

Διαβάστε εδώ τα ΦΕΚ:
για τα υπουργεία Οικονομικών – Τουρισμού,
για το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
για τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Για «έγκλημα» μιλά ο Αλέξανδρος Μητρόπουλος

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος του Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αλέξης Μητρόπουλος, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «εμπαιγμός» και «έγκλημα κατά του ελληνικού κράτους».

Συγκεκριμένα στη δήλωσή του ο κ. Μητρόπουλος αναφέρει: «Οι μάσκες έπεσαν. Τα ψέματα τελείωσαν. Ο εμπαιγμός των σχολικών φυλάκων, των δημοτικών αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, των υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταμείων, καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών και των υπαλλήλων των άλλων Υπηρεσιών αποκαλύφθηκε πανηγυρικά.

»Οι παραπλανητικές και... καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των... αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων, δυστυχώς με τη συνδρομή της συστημικής διανόησης και τμήματος των ΜΜΕ, έπεσαν στο κενό!

»Με την έκδοση σήμερα των σχετικών ΚΥΑ, καταργήθηκαν 12.500 οργανικές θέσεις στο Ελληνικό Δημόσιο! 12.500 συμπατριώτες μας, άντρες και γυναίκες, οδηγούνται σε σίγουρη απόλυση μέσω της “διαθεσιμότητας” και άλλων ψευδεπίγραφων νεοφιλελεύθερων μηχανισμών.

»Σήμερα με τις ΚΥΑ ολοκληρώθηκε το έγκλημα κατά του ελληνικού κράτους. Ακρωτηριάστηκε περαιτέρω η δημόσια διοίκηση. Καταργήθηκαν και επίσημα κοινωνικές υπηρεσίες με πολύτιμη συμβολή στην εξυπηρέτηση των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων του ελληνικού πληθυσμού. Αποδεκατίστηκαν από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία.

»Ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώθηκε σε όλες τις προβλέψεις του. Τώρα οι συμπατριώτες μας που χάνουν τη δουλειά τους, καλούνται να μη δεχθούν τα πολεμικά τελεσίγραφα της τρόικας των δανειστών και της μνημονιακής κυβέρνησης. Να υπερασπιστούν τις θέσεις τους, την αξιοπρέπειά τους το μέλλον των οικογενειών τους.

»Η τροϊκανή κυβέρνηση, το μνημονιακό καθεστώς της πολύπαθης πατρίδας μας, δεν νομιμοποιείται να διαλύει το ελληνικό κράτος, να ακρωτηριάζει τη δημόσια διοίκηση, να διαλύει τις κοινωνικές υπηρεσίες και να απολύει περήφανους και φιλόπονους δημοσίους υπαλλήλους, πετώντας τους στον Καιάδα της απόλυτης ένδειας και ανθρώπινης απαξίωσης.

»Ο συντονισμός του αγώνα όλων μας σήμερα κατά της βάρβαρης κοινωνιοκτόνας και εθνοκτόνας αυτής πολιτικής είναι περισσότερο από ποτέ απόλυτα αναγκαίος».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013, 23:04