Ο πίνακας των αποκλειομένων του διαγωνισμού της ΤτΕ

 Ο πίνακας των αποκλειομένων του διαγωνισμού της ΤτΕ
Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ βρίσκεται από σήμερα ο προβλεπόμενος από την προκήρυξη πίνακας των υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται για τυπικούς λόγους από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης 65 θέσεων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, 8 γνωστικών αντικειμένων, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της προκήρυξης 1Ε/2010 (ΦΕΚ 4/31.12.2010, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση από αύριο, Τρίτη 10.05.2011, έως και την Πέμπτη 19.05.2011.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011, 16:50