Ηλεκτρονικά η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες του ΟΑΕΕ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014, 10:33
Ηλεκτρονικά η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες του ΟΑΕΕ
Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται εφεξής η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και τα προστατευόμενα μέλη τους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ΟΑΕΕ.

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας (Ν.4254/2014) διασφαλίζεται η κάλυψη από πλευράς παροχών περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών. Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι δικαιούνται παροχές ασθενείας σε είδος έως 28.2.201 όσοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ διέκοψαν ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν στα έτη, 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με ηλεκτρονικό τρόπο εξασφαλίζεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ασφάλεια των δεδομένων, η ουσιαστική παρακολούθηση της υλοποίησης του νόμου.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι είναι υποχρεωτική η εκκαθάριση της δήλωσης για εισοδήματα του 2013.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014, 10:34