Ορίστηκε αναπληρωτής γενικός γραμματέας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016, 20:25
Ορίστηκε αναπληρωτής γενικός γραμματέας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Τη θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα με ειδική αρμοδιότητα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα ενεργοποίησε το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της προώθησης της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Γενικός γραμματέας ορίστηκε ο πολιτικός επιστήμονας Σταμάτης Βαρδαρός ο οποίος θα έχει τον ρόλο υλοποίησης και συντονισμού των δράσεων για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ ενώ παράλληλα σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) θα προχωρά σε δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των δομών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως έγινε γνωστό, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016, το Υπουργείο Υγείας θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και θα προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα έχει ως βάση το σχέδιο που εκπόνησε η Ομάδας Εργασίας για την ΠΦΥ με επικεφαλής τον καθηγητή Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ Αλέξη Μπένο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, πυρήνας του παραπάνω Σχεδίου είναι το αποκεντρωμένο «ιατρείο γειτονιάς» όπου ο οικογενειακός γιατρός και η διεπαγγελματική ομάδα υγείας θα έχουν υπό την ευθύνη τους ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και θα προσφέρουν ολιστική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας.

Η πρώτη φάση του Σχεδίου περιλαμβάνει πιλοτική εφαρμογή σε αστικές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης.

Παράλληλα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχωρά στην υλοποίηση μέτρων για τη σταθεροποίηση και την αναδιοργάνωση των σημερινών δομών ΠΦΥ και κυρίως του ΠΕΔΥ (συγκεντροποίηση εργαστηριακών εξετάσεων, επέκταση του ωραρίου των πρωτοβάθμιων δομών υγείας, μεταστέγαση σε ιδιόκτητα ακίνητα κ.α). με στόχο την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων δομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016, 20:25