«Όχι» δικαστών στη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες» τους

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 17 Απριλίου 2012, 17:59
«Όχι» δικαστών στη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες» τους
Διαφωνούν με τη δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο των «πόθεν έσχες» που υποβάλλουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς ζητώντας την εξαίρεσή τους για λόγους προστασίας των ιδίων αλλά και των οικογενειών τους.

Με επιστολή που απέστειλαν έξι δικαστικές ενώσεις προς το πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Περιουσιακής κατάστασης της Βουλής Ευάγγελο Αργύρη, εκφράζουν την ανησυχία τους για τη ανάρτηση έστω και μία φορά των προσωπικών τους στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων την ταυτότητα, τις διευθύνσεις ή ακόμη και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς γιατί όπως υποστηρίζουν δημιουργείται κίνδυνος για τη ασφάλεια τη δική τους αλλά και των υπολοίπων μελών της οικογένειάς τους. Για το λόγο αυτό ζητούν να γίνει εξαίρεση σ’ αυτούς απ’ την υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από το αρ.3 του ν. 4065/2012.

Παράλληλα, οι δικαστικές ενώσεις υπέβαλλαν ερώτημα στον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με το οποίο ζητούν να γνωμοδοτήσει η Αρχή αν είναι συμβατή με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων η απόφαση αυτή της Βουλής «ενόψει των κινδύνων που ενέχει η δημοσιοποίηση των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω υπόχρεων και των προστατευόμενων αυτών μελών και η ευχερής πρόσβαση σε αυτά οποιουδήποτε πέραν των αρμοδίων προς έλεγχο οργάνων.

Οι πρόεδροι των δικαστικών ενώσεων αναφέρουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής κ. Αργύρη ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών και η ανάρτισή τους σε κοινή θέα « θα προκαλέσει τους κινδύνους που προαναφέραμε και δεν θα είναι εφικτή μετά από αυτό οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση» Στην επιστολή σημειώνουν χαρακτηριστικά:

«Όπως είναι γνωστό η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει την αναφορά συγγενικών προσώπων, λεπτομερή έκθεση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και συνυποβάλλεται μαζί με την φορολογική του δήλωση, το Ε-9 και τους τίτλους κτήσεως αυτών. Οφείλουμε, ενόψει αυτών, να εκθέσουμε σε εσάς τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία μας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης και στις περιπτώσεις των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να ληφθεί υπόψη η φύση των καθηκόντων τους, η οποία τους τοποθετεί στο κέντρο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των διαδίκων. Ειδικότερα, είναι προφανές ότι η έκθεση σε «δημόσια θέα» των ονομάτων των συγγενικών μας προσώπων, των διευθύνσεων κατοικίας μας, των μέσων μεταφοράς μας (προσδιοριζομένων κατά τύπο και αριθμό κυκλοφορίας) των τραπεζικών μας λογαριασμών κλπ, πέραν του ζητήματος συμβατότητας της εν λόγω ρύθμισης με τις συνταγματικές διατάξεις περί λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους ασφάλειας για εμάς και τις οικογένειες μας, αλλά και ευκαιρίες τέλεσης ποινικών αδικημάτων σε κάθε κακόβουλο τρίτο. Σημειώνουμε ότι ήδη εκκρεμεί αίτημά μας για την εξέταση του ζητήματος που έχει προκύψει από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως κατά την αρμοδιότητα σας ,ως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω διάταξη, καθορίσετε τον τρόπο ανάρτησης των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτονται τα ανωτέρω κρίσιμα στοιχεία. Θα πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, δεδομένου ότι η δημοσιοποίηση έστω και για μια φορά των στοιχείων αυτών θα προκαλέσει τους κινδύνους που προαναφέραμε και δεν θα είναι εφικτή μετά από αυτό οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Απριλίου 2012, 18:02