Παράνομες και στα... βενζινάδικα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011, 16:22
Παράνομες και στα... βενζινάδικα

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος και απέστειλε προς όλους τους δήμους της χώρας, οι πινακίδες που χρησιμοποιούνται στα πρατήρια υγρών καυσίμων ή στους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων στοιχείων, δεν είναι νόμιμες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «οποιαδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα, με περιγραφή της παροχής χωρίς αποτίμηση».

Κατά συνέπεια, τυχόν πινακίδες, πέραν των πινακίδων σήματος-τιμών (που πρέπει να τοποθετούνται σε περίοπτη θέση του πρατηρίου για την ενημέρωση των καταναλωτών), για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων στοιχείων, που τοποθετούνται είτε εντός του πρατηρίου/σταθμού είτε επί του πεζοδρομίου, υπόκεινται στο τέλος διαφήμισης και απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης αδείας.

Σημειώνεται ότι «για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας επί του πεζοδρομίου, απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον οικείο δήμο και η καταβολή από τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου του σχετικού τέλους.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011, 16:22