Παράνομη η ίδρυση μεταβατικής έδρας του Ειρηνοδικείου Σάμης

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013, 18:46
Παράνομη η ίδρυση μεταβατικής έδρας του Ειρηνοδικείου Σάμης
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 352/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματός του, έκρινε παράνομη την ίδρυση μεταβατικής έδρας του Ειρηνοδικείου Σάμης της Κεφαλληνίας στο Βαθύ της Ιθάκης.

Συγκεκριμένα, προ μηνών, είχε κατατεθεί στο ΣτΕ σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον ορισμό μεταβατικής έδρας του Ειρηνοδικείου Σαμαίων Κεφαλληνίας στο Βαθύ της Ιθάκης. Με το υπ’ αριθμ. 229/2013 πρακτικό του Ε΄ Τμήματος, το ΣτΕ ζήτησε σχετικές διευκρινίσεις και συγκεκριμένα στοιχεία που επιβάλλουν τη σύσταση μεταβατικής έδρας του επίμαχου Ειρηνοδικείου, καθώς από τα σχετικά στοιχεία που συνόδευαν το σχέδιο διατάγματος δεν προέκυπταν οι αναγκαίοι λόγοι.

Οι δικαστές υπενθύμιζαν ότι από 1.1.2013 συγχωνεύθηκαν 150 από τα 301 ειρηνοδικεία των 17 εφετειακών περιφερειών της χώρας και μεταξύ αυτών έγινε και η συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Ιθάκης στο Ειρηνοδικείο Σαμαίων, με έδρα τη Σάμη.

Κατόπιν αυτών, για δεύτερη φορά διαβιβάστηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο ΣτΕ το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα μαζί με τα σχετικά απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία όμως είχαν, σχεδόν, το ίδιο περιεχόμενο με αυτά που συνόδευαν το διάταγμα την πρώτη φορά που είχε κατατεθεί στο δικαστήριο και τα οποία είχαν κριθεί μη ικανοποιητικά.

Το Ε΄ Τμήμα, τη δεύτερη αυτή φορά, έκρινε ότι δεν προκύπτουν «και πάλι κατά τρόπο συγκεκριμένο και ειδικό οι συγκοινωνιακοί ή άλλοι λόγοι που καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση των κατοίκων της Ιθάκης στη Σάμη της γειτονικής Κεφαλληνίας και υπαγορεύουν τον ορισμό μεταβατικής έδρας του Ειρηνοδικείου Σαμαίων στο Βαθύ της Ιθάκης».

Τελικά, το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος κρίθηκε παράνομο.

Επιμέλεια: Χρύσα Λουγιάκη

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013, 18:46